TOURISMX

Info om indsatsen

 • Startdato

  13.03.2017
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.070.764
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.033.691
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektbeskrivelse

X-FELTET FOR INNOVATION OG NY TURISMEVÆKST

TOURISMX har til formål at styrke innovationskraften i turismeerhvervets små og mellemstore virksomheder.

I projektet arbejdes der fokuseret og eksperimenterende med innovationsskabelse i krydsfeltet mellem virksomheder og videnspartnere. Arbejdet sker i teams, der består af minimum 3 SMV’er fra turismebranchen, en videnspartner samt en repræsentant fra en ”mentorvirksomhed”.

Målet er, at projektet skal bidrage med konkrete produkter eller koncepter, der er testet blandt brugerne og klar til at blive markedsintroduceret umiddelbart efter projektets afslutning.

Derudover introducerer TOURISMX en åben vidensplatform for turismeinnovation, der dels vil dele både ”best practice” og ”failures” fra projektets innovationsforløb, og dels vil stille en række konkrete værktøjer til rådighed, der gør det muligt for andre SMV’er i turismebranchen at teste deres ideers markedsrelevans og kommercielle levedygtighed.

Aktiviteter

 1. Auditions:
  Turismens X-FAKTOR skal identificeres via åbne auditions i hele landet
 2. Etablering af SPRINT-teams:
  Udgangspunkt i fælles ide, tema, udfordring, geografi eller andet
 3. Gennemførsel af SPRINT-forløb:
  Videreudvikling af ide, iterative testforløb samt distribution
 4. TOURISMXTALKS:
  Event hvor alle koncepter og prototyper præsenteres
 5. TOURISMXLAB:
  Anbefalinger og vidensplatform

Partnere

TOURISMX ansøges af Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo). Dermed sikres en solid forankring, stor videnkapacitet samt garanti for, at projektet gennemføres i tråd med de strategier og initiativer der er igangsat fra både national og regional side.

Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet deltager med forskere, der er specialiseret inden for turisme, oplevelsesøkonomi og innovation.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er SMV’er med vækstpotentiale (scale-ups) og sekundært iværksættere og etablerede virksomheder.

Metode 

Innovationsforløbene er tilrettelagt med udgangspunkt i en såkaldt SPRINT-model, der er udviklet af Google, og som udmærker sig ved hurtig og involverende ideudvikling fulgt op af brugerfokuserede iterative testforløb.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF