TURISME & TRANSAKTIONER - Pilotprojekt om betalingskortdata

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.05.2020
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.834.301
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  930.000
 • Geografi

  Midtjylland, Fyn
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  VisitDenmark

Projektbeskrivelse

Pilotprojektet skal bidrage med et nyt og forbedret vidensgrundlag til brug for produkt- og destinationsudvikling både for erhvervet og for destinationerne.

Anonyme og aggregerede betalingskortdata som datakilde kan bidrage med unik og mere aktuel viden om turisternes adfærd, herunder nationalitet, forbrugsmønster og mobilitet på såvel nationalt niveau som destinations- og kommuneniveau.

Målet er, at brugerne (destinationerne og turismeaktørerne) kan følge aktuelle nøgletal i et trackingværktøj, som dermed bliver en ny, vigtig kilde til fremtidig udvikling af dansk turisme. Pilotprojektet skal munde ud i en national model.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF