Uddannelse af civilingeniører i Trekantområdets produktionsvirksomheder

Info om indsatsen

 • Startdato

  04.09.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.502.454
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.233.150
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Trekantområdet Danmark

Projektbeskrivelse

Projektet skal sikre flere ingeniører til Trekantområdets virksomheder – konkret Operations Management ingeniører (produktionsingeniører).

En undersøgelse gennemført af Trekantområdet Danmark i 2017 viste, at det de sidste 3 år ikke har været muligt at besætte omkring 20% af alle opslåede ingeniørstillinger i private virksomheder i Trekantområdet. Samtidig kan det ud fra virksomhedernes oplysninger anslås, at der de næste 5 år vil blive opslået omkring 5000 ingeniørstillinger i Trekantområdet.

Hvis udviklingen i ubesatte stillinger ikke ændres, kan Trekantområdets virksomheder om 5 år stå med op mod 1000 ubesatte ingeniørstillinger. For Trekantområdet er det derfor afgørende, at der gøres en indsats for at sikre flere ingeniører til områdets virksomheder.

Det ansøgte projekt skal medvirke til at opkvalificere og tiltrække bachelorer/professionsbachelorer, der arbejder i virksomheder i Trekantområdet.

Projektet består af en kombination af oprettelse af en 4-årig erhvervskandidatuddannelse i Operations Management, hvor studerende samtidig er ansat deltid i en virksomhed, med et forpligtende virksomhedssamarbejde. SDU og Trekantområdet kan samlet tilbyde bachelorer en attraktiv pakke bestående af deltidsjob og deltids-kandidatuddannelse i Operations Management. Erhvervskandidatordningen er en ny 4-årig variant af kandidateksamenen. Uddannelsen svarer med hensyn til indhold fuldstændig til en gængs 2-årig kandidateksamen, men er som nævnt kombineret med en deltidsansættelse i en virksomhed.

Projektet omfatter 5 elementer:

 • Uddannelsesplanlægning
  SDU tilrettelægger en deltidskandidatuddannelse i Operations Management, så pensum fordeles ud på 4 år i stedet for de normale 2 år.
 • Rekruttering af virksomheder
  Trekantområdet Danmark screener, identificerer og rekrutterer relevante virksomheder til at indgå i ordningen.
 • Rekruttering af studerende
  SDU bistår med rekruttering af egne bachelorer og alumner, mens Trekantområdet Danmark sikrer en bredere markedsføring og rekruttering af studerende fra andre universiteter og ingeniørhøjskoler i ind- og udland.
 • Matchmaking
  SDU og/eller Trekantområdet Danmark matcher gennem en håndholdt indsats relevante virksomheders tilbud om deltidsjobs og interesserede/egnede bachelorer.
 • Opfølgning/mentorordning 
  SDU tilbyder – i det omfang det vurderes værdiskabende – en vejleder-/mentorordning for de erhvervskandidatstuderende med mulighed for at etablere et tættere samarbejde med de deltagende virksomheder.