Nyhed

Uddannet i dansk og medievidenskab: Nu skaber Kristian vækst i Odder med ansvarligt produceret kaffe

Vækstpiloter fra SMV:Vækstpilot er med til at sætte skub i væksten i hele landet. Kristian Thomasen blev med sin kandidateksamen ansat som vækstpilot i et halvt år i iværksættervirksomheden CleverCoffee, og nu er han fastansat.

  • 30. juni 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Kristian Thomassen, CleverCoffee

Siden Kristian Thomassen blev ansat som vækstpilot i CleverCoffee, har han haft ansvaret for kafferisteriets e-læringsplatform, og det har givet meget arbejde bag videokameraet. Foto: CleverCoffee

Kristian Thomassen er kandidat i dansk og medievidenskab. Mens en del af hans studie-kammerater er blevet gymnasielærere, er Kristian netop blevet fastansat i kafferisteriet CleverCoffee ved Odder med ansvar for virksomhedens e-læringsplatform. Forud er gået et halvt år som vækstpilot i virksomheden med tilskud til lønomkostningerne fra SMV:Vækstpilot. 

Vækstpilot-forløbet har forandret Kristians drømme om karriere:

”Humaniora er ikke særligt karriererettet, så jeg havde ikke forestillet mig at skulle arbejde i en virksomhed. Og jeg havde slet ikke forestillet mig at skulle arbejde med bæredygtighed. Men jeg er kommet på rette hylde, og i min karriere vil det bæredygtige fremover være en forudsætning.”  

SMV:Vækstpilot, der er et af fire spor i Virksomhedsprogrammet, giver virksomheder mulighed for at ansætte en ledig, der kan være alt fra faglært til højtuddannet til et konkret udviklingsprojekt i virksomheden og samtidig få dækket en del af lønomkostningen – op til 15.000 kr. om måneden i seks måneder.

Højtuddannede skaber vækst

Der kan være mange gode grunde til at ansætte højtuddannede: En analyse fra 2017 konkluderer, at SMV’er, der ansætter deres første akademiker, gennemsnitligt har 38 pct. højere værditilvækst i år 3 end sammenlignelige virksomheder uden akademisk arbejdskraft. Og effekterne er endnu højere efter 5 år.

I CleverCoffee fik Kristian Thomassen - efter et videokursus - ansvaret for at udvikle og implementere indhold på kafferisteriets nye e-læringsplatform. Platformen er udviklet under og efter COVID-19 for at kunne træne erhvervskunders tjenere, baristaer og værter digitalt. Hidtil har de to ejere, Lars Frello og Lindy Brogaard, selv stået for platformen, men det er tiden ikke længere til.

Lars Frello forklarer:

”I år ligger vores omsætning 50 pct. over sidste år, og vi bliver kimet ned af virksomheder og organisationer, som vil købe vores kaffeløsninger. Siden Kristian blev ansat for et halvt år siden, har jeg ikke brugt et minut på at tænke på platformen, og det har givet os i ledelsen meget mere tid til salg og personaleledelse.”

Kafferisteriet CleverCoffee

CleverCoffee er et prisvindende kafferisteri, etableret i 2014. Hovedkvarter og kafferisteri ligger i landsbyen Fillerup ved Odder, og en kaffebar har adresse i iværksætter-fællesskabet The Kitchen i Aarhus. Virksomheden er certificeret B Corp-virksomhed, som har forpligtet sig til at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. Foto: CleverCoffee
 

CleverCoffee er en af 270 virksomheder over hele landet, der allerede har hentet en vækstpilot ind med økonomisk støtte fra SMV:Vækstpilot i Virksomhedsprogrammet.  Yderligere 116 virksomheder har fået deres ansøgning godkendt og er ved at rekruttere en vækstpilot. 

”Mange virksomheder står med en omstillingsopgave, hvor der er brug for nye kompetencer til at få opgaven løst. Men for mange kan det knibe med at finde midlerne til en ekstra medarbejder. Her har SMV:Vækstpilot virkelig ramt virksomhedernes behov,” siger national projektleder Bitten Müller fra Erhvervshus Sjælland, der driver SMV:Vækstpilot under Virksomhedsprogrammet.

Projektleder: Nemt at ansøge

Hun peger på flere årsager til den store efterspørgsel på SMV:Vækstpilot: En overskuelig og ukompliceret ansøgningsproces, og samtidig får virksomhederne adgang til og mulighed for støtte fra andre dele af hele Virksomhedsprogrammet.

Bitten Müller forklarer:

”Det er nemt at ansøge SMV:Vækstpilot. Man går ind via Virksomhedsprogrammet.dk og søger online med det samme, eller man kan få hjælp i sit erhvervshus. Vi finder et match mellem virksomheden og en vækstpilot, fx via det lokale jobcenter eller en a-kasse, og nogle gange finder virksomheden selv sin vækstpilot.”

Vækstpiloterne løser mange forskellige omstillingsopgaver i virksomhederne: Projektledelse, markedsføring, produkt- og konceptudvikling, proces- og produktionsoptimering, HR og salg og indsatser inden for bæredygtighed, digitalisering og internationalisering.

Over halvdelen af de ansatte vækstpiloter har en lang videregående uddannelse, og en fjerdedel en mellemlang videregående uddannelse.

”Det er markant højere end det generelle uddannelsesniveau i SMV’erne. SMV:Vækstpilot er dermed med til at øge uddannelsesniveauet i de danske SMV’er,” understreger Bitten Müller.

Virksomheder, der får tilskud i SMV:Vækstpilot, kan også få hjælp i Virksomhedsprogrammets andre spor – SMV:Digital, SMV:Grøn og SMV:Eksport. CleverCoffee har inden deltagelsen i SMV:Vækstpilot desuden benyttet sig af andre muligheder for hjælp i erhvervsfremmesystemet, og det er Lars Frello glad for: 

”Under COVID-19 mistede vi med ét slag 90 pct. af vores omsætning, og derfor valgte vi at bruge vores kræfter på at udvikle og digitalisere virksomheden. Vi fik stor hjælp af Erhvervshus Midtjylland i den proces, siden fik vi støtte fra Omstillingspuljen og SMV:Genstart, og nu har SMV:Vækstpilot i Virksomhedsprogrammet hjulpet os med Kristian, som vi ikke havde ansat, hvis det havde været for egen regning.” 

LÆS OGSÅ: Vækstpilot slår til: Sabina har firedoblet produktionen på Johs’ insekt-fabrik 

Lars Frello og Lindy Brogaard, ejere af CleverCoffee

Duoen Lars Frello (tv.) og Lindy Brogaard ejer og driver kafferisteriet CleverCoffee ved Aarhus, der har 10 ansatte på fuldtid og deltid. Senest har duoen fastansat en kandidat fra Aarhus Universitet, der har arbejdet i et halvt år som vækstpilot. Foto: CleverCoffee

FAKTA Om SMV:Vækstpilot

Formålet med SMV:Vækstpilot er at understøtte omstilling i SMV’er for at styrke de fremadrettede vækst- og indtjeningsmuligheder gennem kompetencetilførsel og -udvikling. Virksomhedernes omstilling og deraf afledte kompetencebehov afdækkes, og virksomhederne tilføres de kompetencer, der matcher deres behov. Det sker ved at ansætte ledige personer som vækstpiloter med tilskud til lønomkostningerne fra projektet. Inden vækstpiloterne ansættes i virksomhederne, tilføres de kompetencer, som optimerer deres bidrag til virksomhedernes omstillingsproces.

Det samlede måltal for projektet er 458 vækstpiloter. Medio juni 2022 har over 400 virksomheder ansøgt, og foreløbig har 270 ansat en vækstpilot.

Vækstpilot-indsatsen er en del af Virksomhedsprogrammet, som drives af erhvervshusene. SMV:Vækstpilot er finansieret med 65 mio. kr. fra REACT-EU-indsatsen under EU’s Socialfond og drives af Erhvervshus Sjælland. 

Læs beskrivelsen af SMV:Vækstpilot i projektdatabasen

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerede EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Socialfondsprogrammet for 2014-2020 var målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion for at skabe flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. 

Derfor medfinansierede EU's Socialfond projekter, der skulle:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser