Udvikling af digitale værktøjer på Virksomhedsguiden

Frem til den 29. august 2022 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil udvikle og implementere digitale værktøjer på Virksomhedsguiden.

Operatører kunne fx være erhvervshuse, selvejende institutioner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og klynger.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering

 • Målgruppe

  Erhvervshuse, selvejende institutioner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, klynger m.fl.

 • Finansiering

  8 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

 • Ansøgningsfrist

  29. august 2022 kl. 12.00

Baggrund

Udvikling af Den Digitale Erhvervsfremmeplatform blev i 2018 igangsat efter politisk ønske om at øge tilgængeligheden i erhvervsservicen ved at udvikle en platform, der tilbyder et overblik over tilbud i erhvervsfremmesystemet samt vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Det primære site på erhvervsfremmeplatformen er Virksomhedsguiden, der blev lanceret medio 2019. Virksomhedsguiden tilbyder virksomheder en samlet indgang til digital vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed, fx artikler, cases, digitale værktøjer mv. Desuden tilbyder sitet overblik over aktuelle tilbud i erhvervsfremmesystemet, fx tilbud om netværk, 1:1-sparring, tilskud til privat rådgivning mv.

Der er i dag ca. 170 institutioner knyttet til platformen, og de står bag ca. 1.600 forskellige ydelser, der løbende opdateres eller udskiftes. I 2021 havde Virksomhedsguiden mere end en halv mio. besøgende, der tilsammen bevirkede ca. 3 mio. sidevisninger, og ydelserne når derfor ud til en bred skare af virksomheder.

Trafiktal på erhvervsfremmeplatformen viser, at der er høj efterspørgsel efter digitale ydelser - og i særdeleshed efter digitale værktøjer. De digitale værktøjer - såkaldte applikationer - bliver vist mere end ti gange så ofte som en gennemsnitsartikel. 

Derfor åbner Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu for ansøgninger fra operatører, der vil udvikle og implementere digitale værktøjer på Virksomhedsguiden, som  virksomheder kan få gavn af.

Indsatsen medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Annoncering: Udvikling af digitale værktøjer på Virksomhedsguiden

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Indsatsen har fokus på udvikling og implementering af digitale værktøjer inden for fire temaer, som vurderes særligt relevante i relation til virksomhedernes aktuelle behov:

Gennemsigtighed på markeder

Det er en forudsætning for høj produktivitet, at virksomheder kan vælge leverandører og samarbejdspartnere ud fra virksomhedens behov. Men det kan være vanskeligt for virksomheder at danne sig overblik over markedet.

Virksomheder vil derfor kunne få gavn af digitale værktøjer, der giver dem bedre mulighed for at opnå indsigt i relevante markeder, fx markedet for udvalgte rådgivningsydelser eller test- og demonstrationsfaciliteter.

Applikationerne skal overholde det grundlæggende princip om ligebehandling. Det betyder, at alle relevante aktører skal kunne blive fremvist i en applikation, der har til formål at skabe gennemsigtighed inden for aktørens virke.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Det er en central forudsætning for virksomheders konkurrenceevne og udvikling, at de har de rette kompetencer i forretningen. Det kræver både, at virksomheder har overblik over deres kompetencebehov, og at de har adgang til de rette kompetencer.

Der kan udvikles digitale værktøjer, som styrker kompetenceudvikling og motiverer flere virksomheder til at arbejde strategisk med kompetencer i forretningen.

Internationalisering

En relativt lille andel af danske SMV’er retter sig mod det internationale marked. For at flere virksomheder i højere grad kan drage nytte af internationalisering, kan der udvikles applikationer, som styrker virksomheders viden om potentielle nye markeder og eksportparathed.

Det kan fx være gennem viden om platformsbaserede løsninger, distributions- og salgskanaler, teknologi og udvikling af eksportstrategier. 

Grøn omstilling

Der er et stort potentiale for flere grønne virksomheder i Danmark. Men mange virksomheder ved ikke, hvor de skal starte, og ofte forhindrer tidsmangel dem i at påbegynde grønne forandringsprocesser.

Virksomheder kan få gavn af applikationer, der fx hjælper med at konkretisere den grønne business case, og hvordan grønne forandringsprocesser implementeres i forretningen.

Alle applikationer på Virksomhedsguiden skal overholde en række betingelser om:

 • Forretningskrav
 • Teknologi
 • Design
 • Dataopsamling
 • Samarbejdsaftale

Find vejledning om betingelser for applikationer på Virksomhedsguiden under Ansøgning og vejledning i ansøgningsprocessen.

Indsatsen finansieres med op til 8 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Støtteprocenten i projekterne kan maksimalt udgøre 90 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter, heraf maksimalt 40 pct. fra Regionalfonden og maksimalt 50 pct. decentrale erhvervsfremmemidler.  

Den øvrige finansiering skal mindst udgøre 10 pct. af de støtteberettigede udgifter. Den forventes at komme fra eventuelle partnere i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

NB! Erhvervsstyrelsen har netop indført mulighed for, at GTS-institutter kan anvende en godkendt omkostningsfaktor for beregning af lønudgifter, men ikke medtage yderligere støtteberettigede udgifter eller overhead. Denne mulighed kan også anvendes under denne annoncering, dog tidligst fra den dato hvor den opdaterede vejledning om støtteberettigelse er trådt i kraft.

Hvis I allerede har indsendt en ansøgning, kan I indsende et revideret budget, hvor I gør brug af muligheden.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

 • A: Virksomhedernes behov
 • B: Forenkling og omkostningseffektivitet
 • C: Partnerskab og samarbejde

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Download startpakken (zip)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om Udvikling af digitale værktøjer på Virksomhedsguiden.

Nicolai Hellmann

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1030