Udvikling af Oxy-Fuel etkammer-reaktor til anvendelse af overskudsilt fra elektrolyse

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.04.2022
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.466.865
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.235.338
 • Geografi

  Midtjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Frichs Pyrolysis ApS

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at påvise to centrale muligheder for at udvikle teknisk synergi mellem elektrolyse og pyrolyse med henblik på at øge udnyttelsesgraden for begge. Som mange andre former for vedvarende energi, er begge tynget af høje etableringsomkostninger og en samfundsmæssig markedsmodning, der endnu ikke er fuldt opnået. Ved at skabe en bedre driftsøkonomi for begge gennem disse synergier forkortes vejen frem til at kunne udnytte især elektrolysens oplagte potentiale som leverandør af Power-to-X.

Vores fokusområde er pyrolyse – det vil sige omdannelse af biomasse til gas
og kul ved hjælpe af iltfri opvarmning i en pyrolysereaktor. Vi ser dog pyrolyse og elektrolyse som to teknologier, der tilsammen kan fungere som den berømte ”hånd i handske”.

Elektrolysen spalter vandmolekylerne til de to grundstoffer ilt og brint. I dag høstes brinten, og ilten er et overskudsprodukt, der ledes ud i det fri. I pyrolysen kan vi anvende begge fraktioner effektivt og skabe brugbar energi. Det vil vi gøre ved at udnytte ilten (restproduktet fra elektrolysen) til en mere effektiv Oxy-Fuel forgasning i pyrolysens reaktor. Derved sættes samtidigt værdi på et restprodukt fra elektrolysen som et skridt mod PtX. Yderligere synergi vil vi opnå ved at anvende brinten fra elektrolysen direkte til metanisering af den gas, der produceres i pyrolysereaktoren. Derved kan projektet
anvise en vej til en direkte udnyttelse i allerede eksisterende infrastruktur (gasnettet).

Projektet gennemføres over 12 måneder i et samarbejde mellem Frichs Pyrolysis og Syddansk Universitet.