Udvikling af praktikpladsordninger i SMV'er i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2015
 • Slutdato

  30.09.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  26.386.566
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.180.600
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette vil ske gennem et opsøgende arbejde, hvor der etableres et øget antal aktive praktikpladser. Hermed skabes grobund for, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Mere faglært arbejdskraft vil på sigt styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder og regionens økonomi.

Der vil de kommende år opstå en række muligheder for, at der kan skabes flere praktikpladser hos små og mellemstore virksomheder på baggrund af virksomhedernes bevidsthed om mangel på faglært arbejdskraft. Dette vil blandt andet forekomme i forbindelse med mangel på arbejdskraft opstået i forbindelse med de store anlægsinvesteringers opsugen af arbejdskraft i øvrige brancher.

De konjunkturudsving som vil opstå inden for de forskellige brancher, vil påvirke udbuddet af praktikpladser en del. Der vil i perioder være behov for en øget koordinering mellem praktikcentrene for at sammensætte uddannelsesforløbene mest optimalt. I denne forbindelse skal der på praktikcentrene og skolerne være fokus på at eleverne er geografisk mobile.

For at sikre at det administrative arbejde ikke bliver en hindring for at virksomhederne, styrkes indsatsen for at rådgive (Hotline og vejledning) virksomhederne ved oprettelse af de nye praktikpladser. Med indførelse af nye procedurer og skemaer pr. 1. august 2015 bliver denne indsats aktualiseret yderligere.

For at opnå formålet vil projektet:

 • Kontakte SMV'er, som forventes at få stigende behov for arbejdskraft, enten afledt af det øgede aktivitetsniveau eller på grund af mistet arbejdskraft til de store anlægsinvesteringer, med henblik på at skaffe nye praktikpladser. Det gælder ikke kun nye virksomheder, men også virksomheder som ikke har aktiveret deres godkendelse til at ansætte lærlinge.
 • Foranstalte rådgivning til virksomhederne med henblik på det administrative arbejde i forbindelse med oprettelse af de nye aftaler.
 • Sikre en koordinering af mulighederne for at sammensætte korte aftaler og delaftaler til fornuftige uddannelsesforløb for elev og virksomhed. Dette skal ske i tæt samarbejde med projektet ”Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden”.