Udvikling på tværs

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2021
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.001.459
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.000.000
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Fonden Femern Bælt Forum

Projektbeskrivelse

Med henblik på at understøtte arbejdet med at realisere det erhvervsmæssige potentiale omkring Femern Bælt-forbindelsen ydes et tilskud på 2 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til Femern Belt Development (FBD) i 2021.

Midlerne kan anvendes til at understøtte FBD’s erhvervsrettede aktiviteter, fx mobilisering af danske virksomheder. Midlerne skal samtidig understøtte, at der sker en konsolidering af de erhvervsrettede indsatser i forbindelse med Femern-projektet således, at samarbejdet med øvrige erhvervsfremmeaktører styrkes, herunder blandt andre Erhvervshus Sjælland, kommuner, erhvervsråd med flere.