Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien: Innovation via videnssamarbejde (WP2)

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.01.2016
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.191.297
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.472.659
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet "Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien – Innovation via videnssamarbejde" er, at flere små- og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien udvikler nye produkt- og procesinnovationer ved hjælp af samarbejder med vidensinstitutioner.

Det overordnede rationale er, at virksomheder øger deres innovationskraft og dermed mulighed for at udvikle nye produkter og løsninger, når de indgår i samarbejder med vidensinstitutioner. Ved målrettet tilførsel af inspiration og viden kan der skabes opmærksomhed/bevidsthed om hidtil usete innovationsområder.

Det forventes, at projektet vil resultere i 15 nye innovative virksomheder, 70 nye jobs, 120 mio. kr. i meromsætning og 40 mio. kr. i mereksport.

Realiseringen af projektets formål og effekter skal ske ved at gennemføre følgende aktiviteter:

 • Projektgodkendelse og videnssamarbejdsaftaler, facilitering af videnssamarbejde og produkt- og procesudviklingsforløb i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.
 • Testforløb med fokus på anvendelighed, sikkerhed, markedspotentiale også videre.

Vindmølleindustrien er i samarbejde med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, DAMRC og Hub North operatører på projektet, der løber fra juni 2016 til december 2018. Projektet er nationalt dækkende.

Projektet er en del af et større og sammenhængende udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien. Det samlede program består af tre arbejdspakker, hvoraf aktiviteterne i dette projekt vedrører arbejdspakke 2 "Innovation via vidensamarbejder". De to andre arbejdspakker vedrørende henholdsvis etablering af et "Innovationsnetværk for vindenergi" og "Forretningsudvikling via rådgivning". For at sikre størst mulig synergi, sammenhæng og koordinering er Energi Innovation Cluster lead partner på alle tre arbejdspakker.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF