Undervisning i iværksætteri

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 30. august kunne operatører søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om op til 7,5 mio. kr. til at gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Undervisningen skal give flere studerende mod på at starte egen virksomhed. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Iværksætteri

 • Finansiering

  Op til 7,5 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra EU's Socialfond og 2,5 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  30. september 2019 kl. 12.00

Baggrund

I Danmark får få studerende undervisning i iværksætteri, når man sammenligner med resten af EU. Samtidig starter tre gange så mange studerende egen virksomhed, når de først har fået undervisning i entreprenørskab.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Indsatsen skal give flere unge iværksætterkompetencer og mod på at blive selvstændige. Operatøren kan fx være en uddannelsesinstitution eller andre relevante aktører.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmateriale (pdf)

Undervisning i iværksætteri

Indsatsen skal udvikle, afprøve og implementere digitale undervisningsmetoder og -redskaber inden for iværksætteri. Gennem undervisningen skal de studerende tilegne sig kompetencer, der ruster dem bedre til at etablere sig som selvstændige. Samtidig skal projekterne munde ud i, at de studerende gennem undervisningen i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed. Der skal være tale om ny og forbedret undervisning, som ikke er en del af den almindelige undervisning.

Aktiviteter kan være:

 • Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer inden for fx gamification.
 • Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse og innovationcamps, som kan tilbyde innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.
 • Opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og opfølgning i form af forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, der har til formål at øge antallet af iværksættere og øge jobskabelsen i virksomheder. I socialfondsprogrammet er der tre indsatsområder under prioritetsakse 1 (a, b og c). Ansøgninger skulle ligge inden for indsats b, undervisning i iværksætteri. 

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 30. august 2019 kl. 12.00. 

Uddybende information

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsstyrelse holdt informationsmøde om indsatsen i Middelfart den 19. juni 2019. 

Der var samlet afsat op til 7,5 mio. kr. til indsatsen, heraf op til 5 mio. kr. socialfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler op til 2,5 mio. kr.

Ansøgere kunne maksimalt søge om 1,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 3,6 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner. 

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om indsatsen.

Stefan Hansson
Telefon: 3529 1394
Email: [email protected]


Sandra Winther Gandrup
Telefon: 3529 1794
Email: [email protected]