Ung i Uddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  10.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.910.293
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.333.553
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.166.776
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Region Midtjylland

Projektbeskrivelse

Projektet skal sikre tilstrækkelig støtte til elever med særlige behov i deres overgang fra grundskole til FGU, fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.

Projektet skal støtte de elever, hvor kommunen vurderer, at den ordinære kommunale indsats ikke vil være tilstrækkelig, eller at en styrket indsats vil gavne eleven.

Støtten vil være særlig tilrettelagte håndholdte forløb for den enkelte elev, hvor elevens behov og interesser er i fokus. Eleven får en fortrolig voksen som del af forløbet. Den fortrolige voksne skal sikre en tæt og personlig kontakt med eleven, sikre at indholdet i forløbet er det rigtige for netop den elev samt at eleven deltager og får udbytte af aktiviteterne.

Der kan i forløbene eksperimenteres med nye metoder til at styrke den enkelte elev fx gennem kultur arrangementer, brug af nye teknologier til at styrke fagligheden og elevens mestringskompetencer.

Der skal også i projektet arbejdes med forsøg, der kan styrke realismen i unges og unge voksnes uddannelsesvalg gennem etablering af studie- og fritidsjob.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF