Unge med kant

Info om indsatsen

 • Startdato

  06.12.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  48.038.155
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  23.438.211
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  EUK - Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne

Projektbeskrivelse

Fra unge på kanten til Unge med kant

Målgruppen for Unge med kant er restgruppen, som er de mest udsatte unge, og udgør ca. 6 procent af en dansk ungdomsårgang.

Projektet vil arbejde med 320 af de mest udsatte unge i 8 kommuner i Region Hovedstaden. Af i alt ca. 2.150 unge af regionens knap 21.000 unge mellem 15-29 år, som står uden uddannelse, uden for arbejdsmarked og ikke er selvforsørgende.

Det forventes, at 70 procent af projektets 320 unge opnår uddannelsesparathed og (delvis) arbejdsmarkedsparathed, samt at 50 procent af de 320 unge påbegynder en erhvervsuddannelse med indikatorer på at gennemføre uddannelsen.

De unge på kanten er samtidig også UNGE MED KANT. De unge bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker, men kommer også med erfaringer, evner og drømme, som netop kan blive drivkraft til at opnå en bæredygtig livsform.

Det er de professionelles opgave at fremme den personlige og faglige udvikling hos hver enkelt ung hen imod selvforsørgelse. Vejen for de unge er individuelt tilrettelagte forløb, understøttet af styrket vejledning.

Individuelle ungeforløb, kædeansvar for de unge og udvidet vejledning

De individuelle forløb designes sammen med den enkelte unge og koordineres imellem de relevante fagprofessionelle. I forløbene, især ved de vanskelige overgange, arbejdes med de unges mestringsstrategier, motivering og evner til relationsdannelse.

I kraft af den udvidede individuelle vejledning vil ca. 50 procent af de unge kunne følge vejen via forberedende grunduddannelse (FGU) ind i en erhvervsuddannelse (EUD). De resterende 50 procent forventes at have brug for forudgående og sideløbende støtte i form af kommunernes tilbud.

Projektet vil etablere et kædeansvar for denne udvidede vejledning fra udskolingen, via FGU til påbegyndt EUD. De forskellige fagprofessionelle bringes sammen for at oparbejde fælles tilgange og metoder i konteksten af de nye Kommunale Ungeindsatser (KUI).

Nøglepersoner bliver de nye ´kontaktpersoner´ i KUI. Kontaktpersonernes funktion vil blive udvidet fra udelukkende at organisere indsatserne for de enkelte til også at kunne guide de unge, designe meningsfulde individuelle forløb sammen med dem, og følge den enkelte unge tæt igennem de forskellige stationer i deres liv.

Partnere og proces

Projektet foregår i 8 lokale konsortier, der hvert især består af fagprofessionelle fra vejledning, beskæftigelse, socialområdet, FGU, EUD og andre aktører efter behov. Unge med kant danner ramme om løbende erfaringsudveksling imellem konsortierne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF