Ungeindsats Himmerland

Info om indsatsen

 • Startdato

  13.08.2015
 • Slutdato

  31.12.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.884.592
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.970.796
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Vesthimmerlands Kommune

Projektbeskrivelse

Uddannelsesklar gennem empowerment og 360 graders håndholdt indsats. Et projekt hvor Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner gennem flere tiltag overfor den enkelte unge, initierer ejerskab og indsigt i egen formåen og gennem forskellige aktiviteter forsøger at åbne muligheder for den enkelte til at nå tættere på uddannelse og selvforsørgelse.

Projektvolumen er 130 deltagere over 23 måneder med uddannelsesparate unge.

Projektet forventer, at 70 % af de unge vil starte på en ungdomsuddannelse som følge af deltagelsen i projektet.

"Basen" vil være omdrejningspunkt sammen med ungekoordinatoren for den fremdrift, der skal ske med den unge. Der vil være forskellige tilbud til deltageren som psykoeducation, psykologsamtaler, mentorstøtte, G2 virksomhedscentre samt en identitetsskabende og dannelsesmæssig tilgang omkring den unge, der gerne skal ende ud i anvendelse af mestringsstrategier og empowerment.

Andre aktører er ungdomsuddannelsesinstitutioner, praktikpladscentre, psykolog og kommunernes virksomheder og institutioner. Virksomheder og institutioner skaber en træningsbane og et indhold, der sikrer struktur i hverdagen hos den enkelte. Det er med til at skabe jobidentitet og styrke den enkelte i job- og uddannelsesvalg. Mentorerne skal i det daglige holde fokus på aftaler og retning i den unges liv udenfor basen.

Projektet vil anvende både frivillige og ansatte mentorer: 

 • Uddannelsesinstitutioner skal gennem projektet bidrage med erfaringer fra deres verden, således at projektet bliver i stand til at skabe rammer i den unges liv, der sikrer større grad af tilmelding til uddannelserne. De skal samtidig være med til at diskutere indhold af efterværn og fastholdelse i uddannelsessystemet, så frafald minimeres.
 • Psykologen skal arbejde med flere områder. Blandt andet skal vedkommende arbejde med mestringsstrategier med den enkelte. Vedkommende skal ligeledes i dialog med gruppen om psykoeducation. Coaching på egne muligheder og empowerment kan også ligge i denne rolle.
 • Ungekoordinatoren skal være omdrejningspunktet i den unges aktivitet. Det er her tingene koordineres og italesættes. Det er her, der sikres sammenhængskraft, og at der støttes op om den unge 360 grader.
 • Praktikpladscentrene skal øge den enkelte unges indsigt og nysgerrighed overfor uddannelser bredt. De skal være med til at danne grundlag for uddannelsesvalg fremadrettet.