Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions (SOEC upscale)

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.04.2022
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  201.057.696
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  88.829.263
 • Geografi

  Midtjylland, Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Topsoe A/S

Projektbeskrivelse

Projektet ”Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions (SOEC upscale)” har til formål at optimere produktionsprocesserne forbundet med fremstillingen af en ny elektrolyseteknologi, kaldet Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC)-elektrolyseteknologi, som kan fungere med en meget højere effektivitet end konventionelle elektrolyseteknologier. Sammenlignet med konventionelle elektrolyseteknologier er det med SOEC-elektrolyseteknologien muligt at producere 1 gigawatt grøn brint med et 30 pct. lavere forbrug af vedvarende energi. Modning og skalering af SOEC-elektrolyseteknologien bidrager dermed til at nedbringe investeringsomkostningerne og energiomkostningerne forbundet med storskala elektrolyse i DK.

Med bevillingen om tilskud, vil ansøger være i stand til at optimere produktionsprocesserne og nedbringe investerings- og energiomkostningerne forbundet med SOEC-elektrolyseteknologien til et niveau, hvor ansøgers bestyrelse vil kunne forpligte sig til at investere 1,7 mia. kr. i et fabriksanlæg til produktion af elektrolysatorer med SOEC-teknologien.

Pilot-produktionsfaciliteten forventes placeret i Midtjylland og vil således sikre, at SOEC-produktion forankres i Danmark. Aktiviteterne i nærværende projekt vil mindske risikoen forbundet med skaleringen og etableringen af fabrikken, hvorfor projektet er afgørende for realisering af fabrikken, som i 2023 forventes at have en kapacitet på 4 gigawatt, reducere 16,4 MtCO2e og skabe mere end 200 jobs.