Vækst 2.0

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.04.2014
 • Slutdato

  30.04.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.480.972
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.628.954
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Væksthus Nordjylland

Projektbeskrivelse

Formålet er at skabe vækst i 92 virksomheder med afsæt i strategi-/udviklingsarbejde gennem kompetenceudvikling af ledere/medarbejdere. Dertil vil projektet fastholde eksisterende medarbejdere, og tiltrække nye, baseret på et gennemarbejdet strategisk beslutningsgrundlag.

Vækst 2.0 tjener samtidig som metodeudviklingsprojekt (nye virkemidler, nye metodikker med videre), hvor læringen implementeres og forankres, så den danner grundlag for fremtidige udviklingsprojekter.

Projektet er faseopdelt:

 1. Metodeudvikling
 2. Gennemførelse
 3. Perspektivering

Ved at udvikle de rette metoder for gennemførelse, og sideløbende opsamle på resultaterne, skabes en projektmodel, der sikrer optimale vækstbetingelser for virksomhederne, og at de periodeopdelte effektmål nås.

De virksomhedsrettede aktiviteter tager udgangspunkt i hovedaktiviteterne Forretnings-, Ledelses-, Eksport-, Proces-, Produkt- og Salgsudvikling (fase 2).

Der er valgt 3 specifikke indsatsområder (jævfør Bilag 2):

 1. Vækst via Rådgivning – bruges når virksomheden står over for forandringer, der kræver en særlig indsats, for at vækstpotentialet udforskes og udnyttes.
 2. Vækst via Kompetenceudvikling – skal med afsæt i virksomhedens strategi igangsætte de rette kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere.
 3. Vækst via Camps – baseres på synergien, der opstår, når egen virksomhed spejles i andres. Derved opnås ny læring og best practice fra ligesindede.

For at skabe størst mulig vækst, ønskes nye metodikker i tilgangen til vækstvirksomhederne afprøvet.

Vækst 2.0 er bygget op omkring:

 • Differentiering 
  En screeningsmodel udarbejdes for at kunne identificere og differentiere den enkelte virksomheds vækstpotentiale: A=højt, B=middel, og C=lavt. En ny kunde screenes, en vækstkortlægning udarbejdes og vækstpotentialet vurderes ud fra en række væsktfaktorer.
 • Ansøgningsproces 
  På baggrund af de differentierede vækstpotentialer vil der være tilsvarende differentierede ressourcer at søge. Vækstpotentialevurdering foretages af en uvildig sparringsgruppe.
 • Forankring 
  Med afsæt i Transfer Learning sikres et tættere parløb med virksomhederne. Indsatsen forankres, så vægtningen af eksekvering/forankring opprioriteres – dette sikres ved et stort fokus både på før, under og efter.