Vækst gennem internationalisering

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.04.2015
 • Slutdato

  01.03.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.424.090
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.700.000
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter.

Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når det internationale arbejde igangsættes. Det er typisk manglende viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et givent marked. Det kan være spørgsmål til prisdannelse og konkurrence, distributionsforhold, offentlig regulering og kulturelle barrierer. Afklaringen af disse forhold er nødvendige for at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækstplan.

Væksthuset vil over de kommende 3 år finde 80 virksomheder og tilbyde dem støtte til at udvikle en international vækstplan, som på sigt skal gøre dem til vækstvirksomheder. Virksomhederne findes med udgangspunkt i klyngerne fra den aktuelle strategi og inden for REVUS sektorerne SUND-, GRØN-, KREATIV- og SMART VÆKST.

Virksomhederne skal have gode forudsætninger og magte internationalisering på et ambitiøst niveau. Virksomhederne tilbydes deltagelse i forløb, der sigter mod at udvikle og kvalificere vækstplaner, som grundlag for at igangsætte internationale vækstinitiativer.

Tilbuddet til virksomhederne er baseret på en international vækstplan, som sammenholder mål, aktiviteter og økonomi. Vækstplanen udvikles med særligt fokus på nye og effektive metoder til at hurtig internationalisering fx ved professionel introduktion til et nyt eksportmarked eller skærpet evne til at optimere og skalere.

Der vil være tale om 3 workshops, som stepvis sigter mod at udvikle og kvalificere en international vækstplan. De bedst kvalificerede af virksomhederne tilbydes et overbygningsforløb, som styrker den ønskede effekt, nemlig 40 vækstvirksomheder.

Den viden, som opnås gennem projektet, vil indgå i udvikling af Væksthusets grundlæggende tilbud, og vil blive anvendt i dialog med Eksportrådet om tilpasning af deres ydelser. Væksthuset vil arbejde for, at de virksomheder som drager nytte af projektet, vil stille deres viden til rådighed for nye virksomheder, ved at forpligte sig til at være mentorer.