Vækst via internationale højtuddannede (Via-projektet)

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.10.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.945.539
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.567.324
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at sikre regionens virksomheder adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne.

Virksomhederne i Region Sjælland, og især de små- og mellemstore (SMV’er), har i stigende grad vanskeligt ved at finde kompetente medarbejdere til deres åbne stillinger. Dette udfordrer ikke alene deres udvikling og vækst, men også deres placering i regionen. Allerede i dag mangler der forskellige former for ingeniører og andre højtuddannede, hvilket kun ser ud til at forværres i de kommende år.

Projektet vil imødegå denne mangelsituation gennem to spor:

 1. Tiltrækning og modtagelse af udenlandske højtuddannede specialister
 2. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske studerende

Projektet vil have følgende overordnede effekter:

 • Antallet af udenlandske højtuddannede med de virksomhedsefterspurgte kompetencer i regionen øges med 55 personer direkte hentet fra udlandet
 • 45 herboende internationale studerende vil komme i fuldtidsjob/studiejob/praktikjob

Copenhagen Capacity er overordnet projektansvarlig og vil gennemføre projektet i samarbejde med University College Sjælland (Absalon), Kalundborg Kommune, Knowledge Hub Zealand og Wonderful Copenhagen/Shared Service Center.

Regionens centrale klynger omkring fx bioøkonomi, fødevareteknologi, logistik og udvalgte af regionens kommuner vil indgå som partnere i projektet og blive involveret i gennemførelsen af dele af projektet.

Herudover vil minimum 50 af regionens virksomheder (SMV’er) tage del i projektets aktiviteter.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF