Vækst og Viden

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.06.2015
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.773.093
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.828.293
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Projektet har udadtil fokus på at tilbyde kompetenceudvikling (kurser, seminar, rådgivning et cetera) med udgangspunkt i virksomhedernes erklærede ønsker og behov. Der er tale om en proces, hvor vi ønsker at følge en gruppe virksomheder over en længere periode med det formål at understøtte at nye kompetencer, som skal implementeres i virksomhedens drift.

Indadtil er projektets fokus at forbedre koordineringen mellem den virksomhedsrettede indsats i henholdsvis erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet.

Projektets aktiviteter koordineres med de aktiviteter projektets parter skal udføre i forbindelse med deres almindelige driftsopgaver/resultatkontrakter (opsøgende virksomhedsbesøg, udarbejdelse af vækstplaner, kompetenceafklaringer, kompetenceudviklingsplaner og så videre) således at projektets aktiviteter supplerer de generelle aktiviteter.

Blandt projektets konkrete virksomhedsrettede tilbud er blandt andet:

 • 30 virksomheder vil få tilbudt et udvidet lederudviklingsforløb med udgangspunkt i forholdene i egen virksomhed.
 • 20 virksomheder vil få tilbudt et lederudviklingsforløb med udgangspunkt i særlige branchespecifikke forhold (eksempelvis turisme- og fødevarevirksomheder).
 • 70 virksomheder vil få tilbudt udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan, der kortlægger mulighederne og omkostningerne ved kompetenceudvikling blandt både ledelse og medarbejdere. Denne plan vil tage udgangspunkt i planerne for udvikling af virksomheden, og planen vil være finansieret af projektet.
 • 40 medarbejdere vil få tilbudt et videregående efteruddannelsesforløb med henblik på at opnå et kompetenceniveau over det faglærte niveau.
 • 50 medarbejdere (ledere og nøglemedarbejdere) vil få tilbudt deltagelse i ERFA-gruppe med henblik på erfaringsudveksling og vidensopbygning mellem virksomheder eller eksperter.
 • 100 virksomheder, der har haft medarbejdere på kursus, vil få tilbudt opfølgende rådgivning med henblik på at få implementeret medarbejdernes nye kompetencer i virksomhedens daglige drift.

I projektperioden vil der blive gennemført en række videregående efteruddannelsesforløb med henblik på at forbedre de bornholmske medarbejderes mulighed for uddannelse ud over det faglærte niveau. Herudover vil alle bornholmske virksomheder få tilbudt en sammenhængende rådgivningsindsats fra de forskellige aktører i erhvervsfremme- og uddannelsessektoren med henblik på at forbedre virksomhedernes muligheder for at arbejde med kompetenceudvikling som et middel til bedre økonomiske resultater.