Vækst via Viden - tilførsel af højtuddannet arbejdskraft

Info om indsatsen

 • Startdato

  8. januar 2016
 • Slutdato

  31. december 2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.376.278
 • EU-midler til projektet (kr.)

  10.580.299
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  EU’s Socialfond
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de nordjyske virksomheder. Dette vil ske gennem matchning af dimittender, der har afsluttet en videregående uddannelse, og som kan være medvirkende til at forløse vækstpotentiale hos en virksomhed med et fastsat i en vækststrategi.

Aktiviteter:
Tilknytning af 98 Vækstpiloter. De 98 dimittender vil blive såkaldte Vækstpiloter, der ansættes i 8 ugers praktik efterfulgt af 4 måneder med løntilskud finansieret af projektet.
Uden for projektet ligger: Matchning mellem nordjyske virksomheder og højtuddannede. Forløsningen af vækstpotentialerne hos 402 virksomheder kan ske via et match med en højtuddannet. Matchningen varetages som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor i samarbejde med et jobcenter.
På baggrund af de 402 match mellem højtuddannede og virksomheder, vil de 400 finde ansættelse via InnoBooster, privat løntilskud eller på ordinære vilkår.

Output:
Projektet forventes at lede frem til følgende output: 402 virksomheder tilknyttes en højtuddannet på ordinære vilkår, som privat løntilskud eller InooBooster.
98 nordjyske virksomheder vil få tilknyttet en højtuddannet dimittend som vækstpilot på løntilskud.

Effekter: Projektet forventer endvidere at lede frem til følgende effekter: 98 personer (vækstpiloter) vil få forøget deres kompetenceniveau og 175 nye jobs vil blive skabt i de deltagende virksomheder 2 år efter deres deltagelse