Vækstaftale 2 - Viden som vækstgenerator i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  1. februar 2019
 • Slutdato

  31. december 2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.807.982
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.807.982
 • Geografi

 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) og University College Sjælland (UCSJ) ønsker som samlet konsortium at løse opgaven i vækstaftale 2 for perioden 2017-19, Viden som vækstgenerator i Region Sjælland. 

Konsortiet bag forslaget udgør størstedelen af Region Sjællands vidensinstitutioner og spiller en central rolle i at skabe vækst blandt regionens virksomheder, med primært fokus på brancherne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), via de ressourcer og kompetencer, som vidensinstitutionerne kan bidrage med. Med vækstaftalen etableres konkrete samarbejder, der bidrager med udvikling af nye produkter, services, markeder og/eller processer og dermed innovation hos regionens virksomheder. Samtidig får virksomhederne struktureret indblik i vidensinstitutionernes viden og adgang til kvalificeret arbejdskraft i form af studerende og forskere. 

Indsatsen vil, når det er relevant, samle virksomheder i fokusområder, teknologi- og/eller værdikædebaserede interessefællesskaber, hvor vidensinstitutionerne bidrager med deres viden. 

Vækstaftalen fokuserer på tre indsatsområder:

 1. Studerende som viden- og vækstdrivere i virksomheder
 2. Vækst gennem videnssamarbejde
 3. Vidensbaserede iværksættervirksomheder