Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV’er

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2014
 • Slutdato

  05.01.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.505.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.252.500
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Væksthus Sjælland

Projektbeskrivelse

Projektets formål og effekt

Projektet har til formål at tilbyde inkubationsforløb for potentielle iværksættere og iværksættervirksomheder på under tre år i Region Sjælland. Alle deltagere skal være i besiddelse af en ambitiøs forretningside med potentiale for vækst.

Et inkubationsforløb er et komprimeret og intensivt kompetencegivende forløb på højst 1,5 år. Det udbydes til grupper af deltagere, som samles på regionens Vækstfabrikker. Her indgår deltagerne i fælles uddannelse og vejledning.

Igennem forløbet kortlægger og overkommer deltagerne individuelle vækstbarrierer ved hjælp af strategiplanlægning og kompetenceløft. Dermed kommer de deltagende iværksættervirksomheder ud på den anden side. De er i fuld gang med implementeringen af en velgennemtænkt og markedsafprøvet strategi- og vækstplan, som kan udløse vækstpotentialet i forretningsideen indenfor parametre som fx internationalisering, produktinnovation, mersalg og rekruttering.

I projektperioden forventes det, at 160 virksomheder gennemgår et inkubationsforløb, og heraf forventes 127 at opleve forbedrede iværksætterkompetencer og 30 at starte en ny virksomhed som resultat af projektet.

På længere sigt forventes projektet at medvirke til virksomhedernes overlevelse, ved at deltagende virksomheder oplever en overlevelsesprocent på 85 procent seks måneder efter projektdeltagelse, og 80 procent to år efter projektdeltagelse.

Projektets aktiviteter

Projektet vil udvikle og udbyde fire kompetencegivende tilbud, som tilsammen udgør inkubationsforløbet, og tilrettelægges individuelt fra deltager til deltager:

 • 4 workshops i forretningsudvikling
 • En vækstiværksætteruddannelse med tilhørende overbygningsmodul i ledelse
 • En mentorordning
 • Et innovationsforløb for produktionsvirksomheder

Der aftales ved indledningen af inkubationsforløbet herudover milepæle og vækstmål med deltageren, som der løbende følges op på ved milepælssamtaler. På denne måde sikres virksomhedens udvikling og fremdrift, samt at inkubationsforløbet løbende tilrettelægges på den mest effektive og passende måde for virksomhedens udvikling.

Partnerkreds

Projektets partnerkreds består af 11 kommuner i region Sjælland, som stiller medfinansiering til rådighed, og som alle har en Vækstfabrik beliggende i kommunen, hvorfra inkubationsforløbene afholdes. Herudover samles en arbejdsgruppe på erhvervsskoler, universiteter og private konsulenter, som tilsammen udvikler og underviser projektets vækstiværksætteruddannelse.