Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2015
 • Slutdato

  31.10.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.835.046
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.917.523
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Det landsdækkende vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder skal gennemføres i en treårig periode. Projektet sigter mod, at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i de deltagende produktionsvirksomheder.

Aktiviteterne i nærværende ansøgning; dækkende region Sjælland og Midtjylland, vil være:

Væksttjek: Der skal gennemføres 110 væksttjek

Væksttjekket vil have fokus på at gøre virksomhedens vækstambition konkret og eksplicit samt identificere, hvilke områder virksomheden skal fokusere på. Herved får virksomheden en kvalificeret dialog, som sætter fokus på udviklingsbehov og vækstbarrierer.

Væksttjekket er en dialogbaseret analyse med virksomhedens ledelse, som skal resultere i, at virksomheden får udarbejdet en handlingsplan, som adresserer en strategisk prioritering af forskellige initiativer for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne, produktivitet og øge mulighederne for at realisere vækstpotentialet.

Output af væksttjek vil være en handlingsplan, der beskriver vækstpotentialer og udfordringer som væsentlige elementer i virksomhedens udviklings- og vækststrategi. Det faglige udbytte af væksttjekket vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men fælles er, at der udvikles en handlingsplan, som indeholder en strategisk prioritering af fremtidige initiativer, som kan styrke virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne og understøtte udvikling og vækst de næste 3-5 år.

Vækstløft: Der skal gennemføres 55 vækstløft

Vækstløft er et individuel forløb, som har til formål at hjælpe virksomheden med at realisere handlingsplanen udarbejdet af væksttjek-konsulenten.

Output af vækstløftet vil være, at der over en periode gives konkret individuel rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer sit vækstpotentiale. Her fokuserer rådgivningen på de emner eller dele heraf, som handlingsplanen fra Væksttjekket indeholder.

Der vil i region Sjælland blive gennemført en række særlige aktiviteter; region Sjælland har særlige udfordringer i forhold til produktionsvirksomheder med vækstambitioner/-potentiale. En særlig indsats er derfor påkrævet i regionen for at opnå de ambitiøse mål og for at imødekomme regionens udfordringer. Den ”særlige” indsats vil bestå af to aktivitetstyper; temamøder/seminarer og netværksaktiviteter.

Der forventes ikke skabt nye vækstvirksomheder i programperioden. I perioden 2 til 5 år efter efter programperioden forventes skabt 6 vækstvirksomheder.