Vækstprogram for SMV'er: ”Bornholm ud i verden” (DEM)

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.323.491
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.323.491
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Internationalisering
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter.

Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når det internationale arbejde igangsættes. Det er typisk manglende viden om udbuds- / efterspørgselsforhold, konkurrence og prisparameter – på et givent marked. Det kan også være spørgsmål som distributionsforhold, importregler, offentlig regulering og kulturelle barrierer med videre, og hvad skal den internationale markedsstrategi så være! Afklaringen af blandt andet disse forhold er nødvendige for at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækstplan.

Væksthuset vil over de kommende 5 år finde 30 bornholmske virksomheder, som tilbydes støtte til at udvikle en international vækstplan, som på sigt skal gøre virksomhederne til vækstvirksomheder. Virksomhederne findes med udgangspunkt i den aktuelle erhvervsudviklingsstrategi fra Bornholms Vækstforum og inden for især fødevarer og turisme. Virksomhederne skal have gode forudsætninger og magte internationalisering på et ambitiøst niveau.

De deltagende virksomheder har ved forløbets slutning en international vækstplan med særligt fokus på handling og skalering af virksomhedens muligheder på et til to markeder.

Den viden som opnås gennem projektet vil dels kunne anvendes af andre virksomheder, idet ønsket blandt andet også er, at de deltagende virksomheder bliver rollemodeller for andre bornholmske virksomheder. Dertil vil den opnåede viden indgå i udviklingen af Væksthusets grundlæggende tilbud, hvor den vil blive anvendt i dialog med Eksportrådet om tilpasning af deres ydelser.

Et andet ønske er, at processen og projektet kan danne grundlag for yderligere samarbejder mellem bornholmske / danske virksomheder samt fx danne grundlag for etableringen af et bornholmsk eksportnetværk, og dermed styrke den internationale markedsadgang på tværs af brancher på Bornholm.