Vækstrettet kompetenceudvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.06.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  54.582.949
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.408.148
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Fyn

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at sikre private virksomheder kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Aktørerne i projektet består af Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn, Trekantsområdet Danmark, Udvikling Vejen samt Vejle Erhverv.

Projektet vil bidrage til at give kvalificeret arbejdskraft til tre brancher i Syddanmark, der aktuelt mangler kvalificeret arbejdskraft med specifikke kompetencer. Med erhvervelsen af de nye kompetencer vil virksomhederne kunne realisere deres vækststrategi og ansætte nye medarbejdere.

Projektet er målrettet små- og mellemstore virksomheder indenfor robot-, den stålproducerende- samt fødevarebranchen. I disse brancher er der et særligt behov for kvalificeret arbejdskraft, og derudover er manglen på medarbejdere med de rette kompetencer en hindring for, at udnytte det store vækstpotentiale, der er i brancherne.

Projektets styrke er, at de kompetencegivende aktiviteter vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov, og projektet er således efterspørgselsdrevet.

Projektet vil etablere tre brancheakademier; et robotakademi, et stålakademi og et fødevareakademi. Igennem disse vil projektet gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling for 200 virksomheder, og det er forventningen, at mindst 738 personer vil få øget deres kompetenceniveau.

De forventede effekter er, at der 2 år efter projektets afslutning er skabt 285 nye jobs og en meromsætning for virksomhederne på 260 mio. kr. hvoraf mereksporten udgør 104 mio. kr.

Projektet har tre faser:

 1. etablering af branchepartnerskaber (Rekruttering),
 2. kompetenceafdækning i virksomheder
 3. kompetencetilførsel og -udvikling

De tre overordnede faser er ens for de tre branchepartnerskaber, og herefter tilpasser det enkelte branchepartnerskab indsatsen til eget behov. Det er unikt, at der på mikro-niveau kortlægges virksomhedernes konkrete behov på tværs af brancher. Branchepartnerskabsbehovene er veldokumenterede igennem mange undersøgelser fra nationale organisationer. Der er således en stor viden på makro-niveau om problemstillingerne. Men når det kommer til viden på mikro-niveau om den enkelte virksomhed og deres specifikke behov, er det jævnfør de tre branchepartnerskaber og Væksthus Syddanmark ikke afdækket, hvilke løsninger der bedst sættes i spil.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF