Værdiskabelse via videreuddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  01.10.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.414.631
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.354.324
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

Projektbeskrivelse

Projektet sætter på nye måder fokus på faglærtes opkvalificering fra et organisatorisk perspektiv.

Der findes i mange små og mellemstore håndværks- og produktionsvirksomheder ikke en uddannelseskultur, der giver de faglærte incitamenter til at gå i gang med en videregående uddannelse. Det er derfor centralt at arbejde sammen med organisationer og ledelser for at finde nøglen til, at gøre uddannelse attraktivt – både personligt, fagligt og organisatorisk.

50 medarbejdere løftes fra faglært til videregående niveau (60 ETCS) inden for en af følgende uddannelser:

 • akademiuddannelsen i Automation og drift
 • akademiuddannelsen i Innovation, produktion og produktudvikling
 • akademiuddannelsen i Byggeteknologi

Der gennemføres i alt 300 akademimoduler.

Projektet indeholder følgende: 

 • screeningsmodel og screening i de enkelte virksomheder
 • kompetenceudvikling af medarbejdere

Projektet forventes at være medvirkende til, at der skabes en kultur i virksomhederne for uddannelse, så kompetenceudviklingen fortsætter, efter projektet er slut.

I projektet udvikles modeller og metoder, der skal bidrage til at SMV’er styrker opmærksomheden og indsatsen for at udvikle de faglærtes kompetencer, så der skabes en kultur omkring uddannelse i virksomheden. Metoderne og modellerne udvikles i samarbejde med de deltagende virksomheder for at sikre, at de målrettes de konkrete behov og de udfordringer, virksomhederne står overfor. Modellerne kan efterfølgende udbredes til at understøtte andre indsatser og institutioner, der arbejder med faglærtes efteruddannelse.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF