Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - ny helhedsorienteret model

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.10.2020
 • Slutdato

  31.03.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.940.281
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.579.521
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.178.435
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Corolab

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at skabe flere småjob, der leder til varig ordinær beskæftigelse igennem en mobiliserende samskabelsesproces mellem virksomheder, borgere og beskæftigelsessystemet. Ambitionen er at nytænke vejen frem til ordinær beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektets indsatsfelter:

 1. Udsatte borgere der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.
 2. Virksomheder inden for brancher, der oplever mangel på arbejdskraft, inklusiv socialøkonomiske virksomheder.
 3. Aktører i det eksisterende beskæftigelsessystem.

Projektets aktiviteter og tværgående spor:

 • Aktivitet 1: Screening, rekruttering og matchmaking mellem udsatte borgere og virksomheder.
 • Aktivitet 2: Design, test og gennemførelse af forløb.
 • Aktivitet 3: Etablering og udvikling af klyngenetværk.
 • Tværgående spor 1: Projektledelse.
 • Tværgående spor 2: Opsamling, læring og forankring.
 • Tværgående spor 3: Kommunikation og formidling.

Projektets produkter og metoder:

 • Der udvikles erfaring med en ny funktion, hvor virksomhedskonsulenterne i jobcenteret ikke slipper kandidaten ved overgang til virksomhed, men fastholder kontakten i en mentorfunktion.
 • Der udvikles og afprøves uddannelsesforløb for ”virksomhedsbuddies” og ambassadørrollen.
 • Der opnås konkrete erfaringer med socialøkonomiske virksomheder som trædesten og som bindeled mellem jobcenter og kommercielle virksomheder.
 • Der udvikles erfaring med udvikling og drift af et lokalt klyngenetværk omkring det rummelige arbejdsmarked, diversitet og CSR-indsats.
 • Der udvikles modeller, der tager afsæt i målgruppernes behov og forudsætninger.

Projektets effekter: Der rekrutteres 120 udsatte borgere, 20 kommercielle og mindst 5 socialøkonomiske virksomheder til projektet.

Følgende effekter vil blive realiseret inden for projektperioden, eller umiddelbart efter projektet:

 • 120 deltagere gennemfører indslusningsforløb.
 • 24 deltagere får beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter deltagelsen.
 • 24 deltagere får beskæftigelse i kommercielle virksomheder umiddelbart efter deltagelsen.
 • 48 erhvervsinaktive deltagere er arbejdssøgende umiddelbart efter deltagelsen.

På længere sigt er det målet, at 36 personer opnår ordinær beskæftigelse.

De deltagende virksomheder forventes, som følge af indslusning af nye medarbejdere, at få øget omsætning, øget eksport og generelt stå i en stærkere markedsposition som følge af deres projektdeltagelse.