Vejen til varige job gennem kompetenceløft

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.09.2015
 • Slutdato

  31.01.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  39.773.345
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.782.117
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  AMU Nordjylland

Projektbeskrivelse

Målet med projektet er at øge antallet af voksne ufaglærte, der opnår en faglært uddannelse i region Nordjylland indenfor industrien samt privat og offentlig service.

Effekten af projektet er, at 600 ufaglærte løftes til faglært niveau. Heraf vil 225 deltagere have gennemført en erhvervsuddannelse, mens 375 vil være i gang med at færdiggøre en erhvervsuddannelse, når projektet slutter.

Kompetenceløftet skal kobles tæt med efterspørgslen efter arbejdskraft på det faglærte område og sikre, at deltagerne opnår varige job og dermed medvirker til øget beskæftigelse, værdiskabelse og produktivitet i de nordjyske virksomheder.

Projektet vil optimere og effektivisere arbejdsgange, øge viden, koordinere indsatser samt udvikle erfaringer med solide samarbejdsstrukturer mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet, som kan fortsætte ud over projektperioden. Dette samarbejde vil på sigt bane vejen for at øge antallet af voksne, ufaglærte, der på årsbasis påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse.

Der er to rekrutteringsveje til projektet: en for ufaglærte ledige og en for ufaglærte beskæftigede

Indsats for ledige:

 • Ledige udsøges i forhold til potentiale for uddannelsesløft og visiteres til afklaring i mobil voksenvejledningsenhed. Der udvikles et særligt tilbud, Før-fase forløb, som sikrer fokuseret voksenvejledning med henblik på RKV og en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan (EUV). Uddannelsesforløbene for de ledige vil blive finansieret af jobcentrene.

Indsats for beskæftigede:

 • For de beskæftigede går vejen til EUV via virksomhederne. Der vil derfor blive en massiv satsning på at opbygge et tværgående, koordineret virksomhedssamarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Tværgående teams skal sikre information og vejledning til virksomhederne om potentialet i uddannelsesløft af ufaglærte medarbejdere. For de beskæftigede vil en RKV også være obligatorisk for tilrettelæggelsen af en individuel uddannelsesplan, der kan afvikles i vekselvirkning med job på den pågældende virksomhed.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF