Vestkysten, som samlet powerbrand

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.01.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  30.150.323
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  11.000.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  VisitNordvestkysten

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at tilvejebringe, understøtte og drive udviklingen af vestkystturismen fra Tversted til Fanø, så erhvervet og destinationerne kommer stærkere ud på den anden side af COVID-19-krisen.

Projektet handler om at skabe økonomisk bæredygtighed for erhvervet ved at tiltrække turister, herunder nye målgrupper, samt at få turisterne til at bruge flere penge og at sikre besøgende hele året. Data og potentialeanalyse skal resultere i bedre og nye oplevelsestilbud for natur- og kulturturister i en evidensbaseret udvikling, og det skal ske på en social, bæredygtig måde overfor både erhvervslivet og lokalbefolkningen.

Projektet vil arbejde med et højt niveau af vidensbaseret kommunikation om turismen på destinationerne og med borgerinddragelse for at sikre en langtidsholdbar udvikling af Vestkysten som powerbrand.

Projektet indeholder tre aktivitetsspor med forskelligt fokus:

 1. Spor 1 omhandler udvikling, forankring samt udbredelse af en samlet databaseret forecasting-model for turismeforbrug baseret på VisitDenmarks projekt om transaktionsdata fra internationale kreditkort, Dansk Kyst- og Naturturismes adgang til teledata og en skalering/videreudvikling af en datamodel udviklet i projektet Vestkysten:Digital, herunder data genereret via ny fælles Vestkyst-app.
 2. Spor 2 omhandler bæredygtig og databaseret udvikling af natur- og kulturoplevelser. Under dette spor skal der gennemføres en potentialeanalyse, som via dataindsamling undersøger vestkystproduktet holdt op imod nye kundesegmenter. På baggrund af denne analyse vil man igangsætte en række udviklingsaktiviteter, der skal være med til at styrke Vestkystens produkt i forhold til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
 3. Under spor 3 skal der gennemføres markedsføringskampagner målrettet det tyske, norske og hollandske marked.

Det forventes, at projektets aktiviteter inden for projektperioden vil føre til vækst i antal overnatninger (danske og internationale), samt at der skabes turismeomsætning.