Viden og Innovationslaboratorier

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2015
 • Slutdato

  31.10.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.074.832
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  518.708
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervsakademiet Lillebælt

Projektbeskrivelse

Projekt Viden og innovationslaboratorier (VIL) ønsker i et tæt samarbejde mellem private virksomheder, offentlige institutioner og viden- og forskningsinstitutioner at understøtte små og mellemstore private virksomheders udvikling af nye produkter, teknologier og metoder.

Innovationssamarbejdet i projektet etableres helt specifikt i fire viden- og innovationslaboratorier inden for områderne sundheds- og velfærdsinnovation/sundheds- og velfærdsløsninger samt oplevelseserhverv, herunder blandt andet erhvervsturisme og kreative erhverv og med udgangspunkt i forskellige typer af innovation: nye produkter, nye produktionsprocesser og nye organisationsformer. Herigennem bidrages til de involverede virksomheders vækst og innovationskraft med henblik på at styrke virksomhedernes videre vækst og jobskabelse.

Projektet er bygget op omkring de fire viden- og innovationslaboratorier, som består af minimum tre private virksomheder, minimum to videns- og forskningsinstitutioner og minimum én øvrig offentlig partner.

Hvert videns- og innovationslaboratorium arbejder ud fra følgende organisationsform: Et laboratorium etableres i en privat virksomhed, og virksomheden stiller lokaler til rådighed for laboratoriets arbejde. Laboratoriet indrettes med rekvisitter og teknologi, som bidrager til at styrke produkt/konceptudvikling, -modning og strategiarbejde.

I laboratoriearbejdet har medarbejdere fra uddannelsesinstitutioner ansvaret for innovationsprocesser i tæt samarbejde med virksomhedernes medarbejdere og offentlige partnere, og der arbejdes i samskabende processer med virksomhedens problemstillinger. Dette kan være i form af produktudvikling, optimering af interne processer, serviceydelser, sidestepping med videre. Forskningsinstitutionerne arbejder på virksomhedens vækstudfordringer sammen med virksomhedens medarbejdere.

Forventningen er, at i alt 26 virksomheder vil deltage i projektet med mulighed for at introducere produkter, der er nye for markedet/virksomheden. Af disse vil 23 virksomheder have udviklet koncepter til nye produkter/løsninger, og der vil være 22 nye innovative virksomheder ved projektets afslutning.