Videreførelse af Virksomhedsprogrammet

Frem til den 7. september 2022 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil videreføre Virksomhedsprogrammet.

Operatører kunne fx være erhvervshuse og andre aktører, der har særlige kompetencer inden for de fem spor i Virksomhedsprogrammet.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering, internationalisering, grøn omstilling og cirkulær økonomi samt kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

 • Potentielle ansøgere

  Erhvervshusene samt aktører med særlige kompetencer inden for de fem spor i Virksomhedsprogrammet

 • Finansiering

  225 mio. kr. fra Regionalfonden, 45 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 80 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

 • Ansøgningsfrist

  7. september 2022 kl. 12.00

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i 2021 og 2022 udmøntet i alt 600 mio. kr. til et stort landsdækkende virksomhedsprogram, der understøtter SMV’ers digitale og grønne omstilling efter COVID-19. Programmet giver også virksomhederne mulighed for at ruste deres forretning til fremtiden med anvendelse af ny viden, ny teknologi og nyt udstyr. 

Virksomhedsprogrammet har oplevet stor efterspørgsel. Erhvervshusene, der er operatør på det nuværende program, forventer, at over 4.000 virksomheder har  deltaget, når alle virksomhedsforløb er afsluttet ultimo juni 2023. De sidste ansøgningsrunder bliver afviklet i det tidlige efterår 2022. 

Den store efterspørgsel indikerer, at Virksomhedsprogrammet møder virksomhedernes behov. Samtidig er tilbagemeldingerne positive fra de virksomheder, som har afsluttet deres forløb i programmet. Endelig har erhvervsorganisationerne udtrykt stor opbakning til at videreføre Virksomhedsprogrammet med samme struktur, som virksomhederne allerede kender.  

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger om at blive operatør på at videreføre sporene i Virksomhedsprogrammet. Programmet udvides fra fire til fem spor med tilføjelsen af sporet SMV:Professionalisering.

Videreførelsen af Virksomhedsprogrammet medfinansieres af EU's Regionalfond, EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Annoncering: Videreførelse af Virksomhedsprogrammet

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Videreførelsen af Virksomhedsprogrammet skal have samme brede fokus på digital og grøn forretningsudvikling gennem omstilling af produktion og forsyningskæde, salgs- og kunderelationer, internationalisering, organisering, kompetenceløft m.v.

Virksomhedsprogrammet skal være fleksibelt, så indsatserne løbende kan tilpasses i takt med virksomhedernes behov og muligheder. Programmet skal fortsat tilrettelægges, så virksomhederne kan søge gennem én samlet indgang, der er fleksibel nok til at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Virksomhederne skal kunne tilgå programmet digitalt via Virksomhedsguiden, men også fysisk via erhvervshusene, de lokale erhvervskontorer, klyngeorganisationer og andre erhvervsfremmeaktører. 

Fem spor

Virksomhedsprogrammet skal bestå af fem spor: 

 • SMV:Grøn 
 • SMV:Digital
 • SMV:Eksport 
 • SMV:Professionalisering 
 • SMV:Vækstpilot 

Formålet med de fem spor er udfoldet i annonceringsmaterialet, der også har eksempler på konkret indhold i de forskellige spor.

Målgruppe

Virksomhedsprogrammet skal som hidtil have en bred målgruppe. Ansøger kan vælge at differentiere målgruppen på de enkelte spor. Det kan fx indebære, at virksomheder, som ikke tidligere har modtaget tilskud i Virksomhedsprogrammet, gives forrang. Der kan også differentieres mellem de tilbud, som gives til de helt små virksomheder og de lidt større virksomheder. Eksempelvis kan det for de helt små virksomheder være en fordel at have flere prædefinerede ydelser, rådgivningspakker mv., mens det for de mellemstore virksomheder med vækstpotentiale kan være hensigtsmæssigt at give adgang til mere fleksible ydelser.  

Virksomhedsprogrammet skal også kunne tilgodese behov hos virksomheder, der indgår i de lokale erhvervsfyrtårne. Ansøger skal redegøre for, hvordan det vil ske i praksis, fx via udvalgte tematiske ansøgningsrunder.   

 

 

Videreførelsen af Virksomhedsprogrammet medfinansieres med op til 225 mio. kr. fra Regionalfonden, 45 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 80 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgere kan søge midler fra Regionalfonden og Socialfonden Plus uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men man kan ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.  

Den samlede støtteprocent er den samme i hele landet og kan maksimalt være 60 pct. på hvert spor i Virksomhedsprogrammet (70 pct. på SMV:Vækstpilot). 

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet i form af privat egenfinansiering, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  

NB! Erhvervsstyrelsen har netop indført mulighed for, at GTS-institutter kan anvende en godkendt omkostningsfaktor for beregning af lønudgifter, men ikke medtage yderligere støtteberettigede udgifter eller overhead. Denne mulighed kan også anvendes under denne annoncering, dog tidligst fra den dato hvor den opdaterede vejledning om støtteberettigelse er trådt i kraft.

Hvis I allerede har indsendt en ansøgning, kan I indsende et revideret budget, hvor I gør brug af muligheden.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra fire kriterier:

 • A: Virksomhedernes behov
 • B: Lokal og regional forankring
 • C: Enkelthed og gennemsigtighed
 • D: Partnerskab og samarbejde


Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger til indsatsen Videreførelse af Virksomhedsprogrammet skulle ligge inden for rammerne af:

 • Prioritet 1 om innovation, konkurrenceevne og digitalisering i programmet for Regionalfonden i 2021-2027
 • Prioritet 2 om grøn omstilling i SMV'er i programmet for Regionalfonden i 2021-2027
 • Prioritet 1 om kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i programmet for Socialfonden Plus i 2021-2027

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var 7. september 2022 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på mødet den 15. november 2022.

Vejledninger til kontoplaner

Startpakke

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Spørgsmål om SMV:Digital og SMV:Grøn?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporene SMV:Digital og SMV:Grøn.

Maja Toftum Ussing

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1732

Spørgsmål om SMV:Eksport og SMV:Professionalisering?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporene SMV:Eksport og SMV:Professionalisering.

Klaus Gunnestrup

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1594

Spørgsmål om SMV:Vækstpilot?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporet SMV:Vækstpilot.

Kasper Holden Ladefoged

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1792