Vilje til Vækst

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  51.071.593
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  25.535.796
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med "Vilje til Vækst" er at adressere de nordjyske vækstudfordringer, ved:

 1. at fremme den internationale orientering
 2. at få flere nordjyske virksomheder ind i solide vækstforløb (flere vækstvirksomheder)

Målgruppen for programmet er etablerede virksomheder (over 3 år gamle), der rummer såvel motivationen for at vækste samt et betydeligt vækstpotentiale.

For at identificere og rekruttere de nordjyske virksomheder med det største vækstpotentiale foretages en screening på baggrund af virksomhedernes vækstpotentiale, evne til at indfri potentialet hurtigt og endeligt virksomhedens motivation herfor. Den endelige godkendelse foretages af en kernegruppe.

Godkendte virksomheder vil i samarbejde med Væksthuset samt en lokal erhvervskonsulent udarbejde en individuel handlingsplan, der kortlægger det forløb, der skal gøre virksomheden i stand til at indfri sit vækstpotentiale efterfølgende.

Handlingsplanen vil blandt andet omfatte

 • skitsering af virksomhedens udfordringer og potentialer
 • kompetenceudvikling som et virkemiddel
 • henvisning til øvrige regionale og nationale programmer og initiativer

Virksomheder, der bliver godkendt til programmet, vil få tildelt en fast kontaktperson hos henholdsvis det lokale erhvervskontor og Væksthus Nordjylland, der sammen vil følge virksomheden tæt i forløbet samt være uvildige sparringspartnere.

På baggrund af Socialfondsfondsdelen af "Vilje til Vækst" forventes følgende output: 840 personer deltager i kompetenceudviklingsforløb.

Ovenstående output forventes at medføre følgende effekter:

 • 714 personer med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelse i programmet
 • 52 nye jobs i de deltagende virksomheder 2 år efter deltagelse
 • 65 nye jobs i de deltagende virksomheder 5 år efter deltagelse
 • 48.300.000 kr. i skabt meromsætning hos de deltagende virksomheder 2 år efter deltagelse i programmet
 • 55.650.000 kr. i skabt meromsætning hos de deltagende virksomheder 5 år efter deltagelse i programmet

Projektet er forankret hos Væksthus Nordjylland og vil blive udført i tæt samarbejde med særligt de lokale erhvervskontorer men også øvrige relevante aktører på området.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF