Nyhed

Virksomheder hjælper med social inklusion: 300 midtjyske borgere sluses ind på arbejdsmarkedet

Midt- og østjyske virksomheder har en nøglerolle i tre inklusions-projekter, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med i 16,9 mio. kr.

  • 8. februar 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Give Steel - social inklusion

Foto: Jesper Voldgaard

Udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet i Øst- og Midtjylland kan se frem til en hjælpende hånd mod et arbejde i tre stærke inklusionsprojekter, der skal rulles ud i 2021 og 2022. 

Projekterne får i alt 16,9 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ud af en samlet pulje på 47,7 mio. kr., der er finansieret af EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen har som noget nyt givet projekter, der arbejder med social inklusion, mulighed for at fokusere på at fastholde udsatte borgere, der allerede har været igennem et indslusningsforløb og under COVID-19-krisen er blevet særligt udsatte for ledighed.

Virksomheder har også mulighed for at arbejde tæt sammen med kommuner og selvejende institutioner om at få borgere ind i et fleksjob eller fastholde dem i et eksisterende fleksjob. Det gælder fx i projektet Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob, hvor Aarhus Kommune har aftaler med en række store virksomheder, blandt andre Ikea, Proshop og Bauhaus, om at hjælpe 180 udsatte, ledige og fleksjobvisiterede borgere.

”Der har været stor interesse fra store virksomheder inden for detailhandel og lager i at være ”øvebane” for borgere, som har brug for at træne deres faglige og sociale kompetencer. Målet er naturligvis fast beskæftigelse, og for at sikre fastholdelsen følger vi borgerne et stykke ind i deres ansættelse,” siger Gitte Breinholt Bjerregaard, centerchef for Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser i Aarhus Kommune.

Det samlede mål for de tre projekter i Midt- og Østjylland er, at knap 600 borgere deltager i et indslusnings- eller fastholdelsesforløb – og at lidt over 300 efterfølgende får fast arbejde i en virksomhed.

Gavner virksomheder, borgere og kommunekasser

Opbakningen fra virksomhederne vækker glæde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor bestyrelsesmedlem Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, siger:

”Det er virkelig positivt, at vi midt i en COVID-19-periode ser virksomhederne gå helhjertet ind i disse tre projekter, som giver utroligt meget social inklusion for pengene. At vi kan sluse 300 personer ind på arbejdsmarkedet i løbet af to år, er ikke bare godt for virksomhederne, som har brug for arbejdskraften – det er også godt for borgerne, og det er godt for kommunekasserne.”

Virksomhederne spiller også en afgørende rolle i projektet Jobsporet i Ikast-Brande Kommune. Her skal 100 borgere på kanten af arbejdsmarkedet i en helhedsorienteret indsats gennem optræningsforløb og siden i praktikforløb i virksomheder. Målet er at få 42 borgere i fast beskæftigelse og at fastholde dem i arbejde, for der er brug for dem.

”Vi har en del virksomheder med rekrutteringsudfordringer, så der er brug for de udsatte borgere. Projektet skal vise virksomhederne, hvordan de indsluser og fastholder borgerne, og det er glædeligt, at en række virksomheder på forhånd er gået ind i projektet, siger Charlotte Gye Sørensen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Ikast-Brande Kommune.

Fastholdelse er også centralt i et tredje projekt i Øst- og Midtjylland, Rummelig Genstart, som støttes med 10 mio. kr. Den rutinerede operatør Projekter iMidt sætter fokus på udsatte borgere, som i tidligere projekter er sluset ud på arbejdsmarkedet, men har mistet tilknytningen under COVID-19-pandemien. Projektet gennemfører også traditionelle indslusningsforløb og en indsats for at skabe nye og udvide eksisterende socialøkonomiske virksomheder. 300 udsat-te borgere deltager i projektet, og 175 af dem ventes i fast beskæftigelse efter det toårige projekt. 

Fakta om bestyrelsens inklusionsindsats

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede den 28. maj 2020 puljen ”På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job” med i alt 47,8 mio. kr., heraf 31,8 mio. kr fra EU’s Socialfond og 16 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. Puljen var målrettet en indsats for indslusning- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet samt socialøkonomiske virksomheder. 

Bestyrelsen modtog 22 ansøgninger til puljen og besluttede på sit møde den 3. februar 2021 at give tilsagn om en samlet støtte på ca. 47,7 mio. kr. til følgende 8 projekter (ansøger i parentes):

  • Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob (Aarhus kommune, Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser) – ca. 4 mio. kr.
  • Jobsporet (Jobcenter Ikast-Brande) – ca. 2,9 mio. kr. 
  • Rummelig Genstart (Projekter iMidt) – ca. 10 mio. kr.
  • VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark (Tietgen-skolen) – ca. 6 mio. kr.
  • Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten (Jobcenter - Jobservice Uddannelseshuset (Esbjerg Kommune) – ca. 5,5 mio. kr.
  • Plads til Flere (Kalundborg Kommune, Jobcenter Kalundborg) – ca. 3,2 mio. kr.
  • Varig tilknytning til arbejdsmarkedet (Coro Co-Lab Roskilde) – ca. 7,7 mio. kr.
  • JobStyrke i Nord (CABI, Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats) – ca. 8,2 mio. kr.

Læs beskrivelser af de otte støttede projekter (pdf)

Læs bestyrelsens pressemeddelelse om de nye projekter i Sydjylland og på Fyn

Læs bestyrelsens pressemeddelelse om de nye projekter på Sjælland

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de støttede projekter og indsatsen "På kanten af arbejdsmarkedet - flere i job".

Rikke Thøfner Angel

Kommunikationskonsulent

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]