Social bæredygtighed gjorde forskellen for tre danske virksomheder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter danske SMV’ers investering i social bæredygtighed. En række små videoer sætter derfor fokus på, hvordan tre danske virksomheder har fået hjælp til at løse udfordringen med manglen på kvalificeret arbejdskraft. Ved at tænke i social bæredygtighed har virksomhederne fået nye medarbejdere, som har udviklet sig til gavn for både vision, bundlinje og kerneopgaver. 

Medarbejder hos AV-cables

Det danske arbejdsmarked har længe været præget af høj beskæftigelse, lav ledighed og mange ledige stillinger. Virksomheder konkurrerer i stor grad om kvalificeret arbejdskraft, og prognoser viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig er der i alt ca. 150.000 ledige, der betegnes som værende på kanten af arbejdsmarkedet, som udgør et uudnyttet potentiale. I det følgende kan du høre tre danske virksomheder fortælle, hvordan investering i social bæredygtighed blev deres redning.  

Social bæredygtighed handler om at give en håndsrækning til de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Det kan dreje sig om: 

  • Ledige, der har brug for at blive opkvalificeret, afklaret eller få en deltidsansættelse.
  • Nedslidte eller langvarigt syge, der har svært ved at vende tilbage til arbejdet.
  • Mennesker med et fysisk eller psykisk handicap, der har været sygemeldt eller mangler uddannelse.

Anker Andersen
Virksomheden Anker Andersen i Tørring har formået at kombinere socialt ansvar med den gode forretning. Ved at ansætte folk i fleksjob til at samle delelementer til de maskiner, som fabrikken producerer, kan virksomheden nu frikøbe tid hos sine faglærte specialister. Det giver mulighed for at tage imod flere ordrer. 

Se videoen om social bæredygtighed hos Anker Andersen.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Trekantens El Teknik
Trekantens El Teknik i Vejle lader ansatte i Flexjob løse småopgaver, hvilket frigiver mere tid til lærlinge og svende.

Se videoen om social bæredygtighed hos Trekantens El Teknik.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

AV-cables:
På lageret hos AV-cables arbejder langt de fleste i småjobs eller som fleksjobbere. Flere har psykiske udfordringer, fysiske handicaps eller andre udfordringer. Fokus på medarbejderindflydelse og trivsel har øget produktiviteten, og arbejdsglæden er steget.

Se videoen om social bæredygtighed hos AV-cables. 

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.