VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  33.277.145
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  16.183.003
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen

Projektbeskrivelse

Den socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten A/S og den erhvervsrettede uddannelsesinstitution Tietgen KompetenceCenter indgår i dette projekt et nyskabende samarbejde.

Projektet ønsker at afprøve og udbrede en indslusningsmodel, der via socialøkonomiske virksomheder forbedrer og øger beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Parterne i projektet supplerer og komplementerer hinanden på afgørende parametre som henholdsvis privat virksomhed og erhvervsuddannelsesinstitution.

I projekt "VirksomhedsPorten – Porten til arbejdsmarkedet i Region Syddanmark" kombineres partnerskabet i en konstellation, hvor konkret optræning i og udførelse af arbejdsfunktioner i den socialøkonomiske virksomhed kombineres med differentieret færdigheds- og kompetenceudvikling på arbejdspladsen ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. Gennem disse særligt tilrettelagte spor- og aktivitetsforløb i socialøkonomisk virksomhed indsluses deltagere, som er fleksjobvisiterede og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, til arbejdsmarkedets krav og opgaver via praktikforløb i private virksomheder.

Gennem indslusningsforløbene, optræning og kompetencetræning opnår deltagerne øget kendskab til arbejdsmarkedets krav og egen formåen og øger derved deres mulighed for beskæftigelse. Ved fokuseret opfølgning på deltagerens individuelle progression styrkes arbejdsevnen og arbejdsidentiteten med øget motivation til følge.

Deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet og kan efter endt projektforløb indgå som ordinær arbejdskraft i virksomheder og/eller en socialøkonomisk virksomhed. Øget samspil med det private erhvervsliv i lokalområdet er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt i projektet.

Projektet indgår aftaler med private virksomheder i lokalområdet inden for fx produktion, montage, pakning, rengøring, service, markedsføring, vedligehold af udendørsarealer med videre.

Målet med projektet er permanent indslusning til arbejdsmarkedet samt at sikre udbredelse af socialøkonomiske virksomheder og indslusningsmodellen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF