VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  31.12.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.990.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.990.000
 • Geografi

  Midtjylland, Sydjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen

Projektbeskrivelse

Projektet ”VirksomhedsPorten – Porten til arbejdsmarkedet i Region Syddanmark” fik tilsagn i 2015. (Følger SFD-15-0015).

Nuværende resultater i projektet viser, at projektets aktiviteter i særlig høj grad understøtter indslusning på arbejdsmarkedet for gruppen af ledige visiteret til fleksjob.

Jævnfør projektets midtvejsevaluering foretaget af COWI, har projektet opnået selvforsørgelse hos 73 procent af de afsluttede deltagere, heraf størstedelen i fleksjob. Projektet har hidtil kun beskæftiget sig med indslusningsaktiviteter, og har været nødsaget til at afslutte deltagerne, når de gik i (fleks)job. Det har ikke været muligt for projektet at tilbyde en kvalificeret og aktiv fastholdelsesindsats eller efterværn for hverken deltagere eller samarbejdende virksomheder.

Projektet oplever et markant behov for en indsats, der styrker fastholdelsen af fleksjobbere i virksomheder, der på grund af COVID-19-krisen oplever nedgang i beskæftigelsen. Projektet ønsker med tillægsansøgningen at udbyde en fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob, ved hjælp af opkvalificerende aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens behov for nye og opdaterede kompetencer hos fleksjobmedarbejderen. Endvidere ønsker projektet at fortsætte indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiteret til fleksjob.

Projektet forventer at have 240 deltagere, hvor 65 deltagere vil gennemføre indslusningsforløbet, og de resterende deltagere vil deltage i fastholdelsesforløbet i tillægsperioden. 200 deltagere (inkl. fleksjobbere) vil være i ordinær beskæftigelse umiddelbart efter tillægsperioden, og 40 erhvervsinaktive deltagere vil være i gang med at søge beskæftigelse.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF