Vision Denmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.05.2019
 • Slutdato

  30.04.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.150.006
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.569.666
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.784.833
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Vision Denmark

Projektbeskrivelse

Projektet Vision Denmark er klyngekonsolidering inden for den digitale visuelle industri. Vision Denmark er nystiftet med henblik på at samle brancherne inden for film, tv, animation, spil og nye teknologier (XR) i en samlet klynge.

De kreative erhverv er, jævnfør Regeringens nye vækstplan, vigtige eksporterhverv for Danmark, som sætter et betydeligt aftryk i samfundsøkonomien. Heraf udgør den audiovisuelle industri den anden største, og den digitale visuelle industri er en vigtig del af denne. I en verden, der hastigt bevæger sig fra det skrevne ord til billeder, vil særligt de digitale visuelle oplevelser, produkter og kompetencer, som er kendetegnet ved kreativitet, originalitet, digitalisering og innovation, blive efterspurgt.

Digitale visuelle virksomheder eksperimenterer med ny teknologi, og de har mennesket i centrum, når de udvikler fortællinger og oplevelser, der engagerer forbrugere og skaber bedre serviceydelser.

Industrien har et enormt indtjenings- og vækstpotentiale, både på det internationale marked og på det danske marked; i underholdningsindustrien og i det øvrige erhvervsliv. Det potentiale skal Vision Denmark forløse.

Vision Denmark er den første nationale erhvervsalliance og -klynge i Danmark for den digitale visuelle industri (film, spil, tv, animation og de nye teknologier, XR). Vision Denmarks er efterspørgselsdrevet og er derfor stiftet af de største private aktører indenfor industrien, Unity Technologies, SYBO og Nordisk Film sammen med Interactive Denmark, The Animation Workshop, Via University College, Filmby Aarhus, FilmFyn, Producentforeningen samt Copenhagen Film Fund.

Vision Denmark konsolideres i 2019/20, hvor industrien i hele landet samles. Vision Denmark vil i 2019/20 omfavne 90 medlemmer fra industrien, hvoraf 22 forventes at markedsintroducere et nyt produkt. Der afholdes ca. 20 forskellige typer aktiviteter med over 1000 deltagere. Aktiviteter spænder over videnspredning, matchmaking, tiltrækning af investering, styrkelse af entreprenørskab, talentudvikling, kompetencesikring, øget efterspørgsel af innovative produkter og internationalisering med videre. 

Efter konsolideringsfasen er målsætningen frem mod udgangen af 2025 at sikre vækst i industrien, herunder 6400 jobs direkte i industrien, hvoraf 2500 er nye jobs; næsten fordoble omsætningen fra i dag, 5,7 mia. kr., til 10 mia. kr. i omsætning; udvikle min. 3000 talenter og etablere Danmark som testland for nye fortællinger og teknologier.