Wayfinding – fra lokalt til nationalt perspektiv

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.06.2023
 • Slutdato

  31.05.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.000.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  500.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektbeskrivelse

Dansk Kyst- og Naturturisme vil med projektet "Wayfinding - fra lokalt til nationalt perspektiv" udvikle nationale bæredygtige redskaber og principper for wayfinding med ophæng i viden om wayfinding i både fysisk og digital form. Redskaberne skal bygges på erfaringer og cases fra bl.a. Wayfinding på Vestkysten samt andre relevante erfaringer både nationalt og internationalt. Projektet ønsker at skabe en national konsensus i kyst- og naturturismen omkring wayfinding, og hvordan man arbejder med wayfinding i forhold til fysisk skiltning, digital navigation og placebranding.

I projektet arbejdes med to dele som indebærer erfarings- og vidensopsamling og en afsluttende del som udvikler og formidler redskaber til fremtidig brug i kyst- og naturturismen. Projektets overordnede formål er at styrke erhverv og levegrundlag på feriesteder og i naturområder i kyst- og naturturismen i Danmark med wayfinding som redskab.