Nyhed

124 mio. kr. skal gøre den ”grønne arbejdsstyrke” dygtigere og større

Med støtte til ni projekter sætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gang i en indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling i SMV’erne. Projekterne skal få flere til at tage en erhvervsrettet uddannelse, og så skal der rekrutteres til den grønne arbejdsstyrke fra kanten af arbejdsmarkedet.

  • 21. december 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Fire unge medarbejdere arbejder på en solcelle

Foto: iStock.com/SolStock.

Hvis danske virksomheder skal udnytte mulighederne i den grønne omstilling, kræver det adgang til mere kvalificeret arbejdskraft. Det er vanskeligt i en periode med historisk høj beskæftigelse, og med i alt 124,6 mio. kr. støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse derfor ni projekter, der skal gøre ”den grønne arbejdsstyrke” større og dygtigere.   

To tredjedele af støtten – op til 85,4 mio. kr. – går til fem inklusionsprojekter, der skal gøre borgere på kanten af arbejdsmarkedet til en del af den grønne arbejdsstyrke. Samtidig støttes fire uddannelsesprojekter med op til 39,2 mio. kr. Projekterne er medfinansieret af Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler.

Brug for alle i den grønne omstilling

For danske virksomheder er der et stort forretningsmæssigt potentiale forbundet med den grønne omstilling, men det kræver en udvidelse af arbejdsstyrken på længere sigt. Og der er muligheder og opgaver for alle. 

Claus Jensen, formand i CO-industri og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, understreger potentialet for borgere på kanten af arbejdsmarkedet:

”Danske virksomheder har en unik mulighed for at udnytte den grønne omstilling, men det kræver de rette hoveder og hænder at nå de ambitiøse klimamål. Flere skal være faglærte og flere skal have de rigtige og helt nødvendige kompetencer til en grøn fremtid. Der er behov for alle mand ombord, når vi skal i mål med klimaneutralitet i 2045.” 

Inklusionsindsatsen foldes ud gennem projekter i Sønderjylland og Midtjylland samt på Fyn og Sjælland. Blandt andet sætter inklusionsprojektet Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling fokus på de opgaver i den grønne omstilling, der ikke kræver specialistviden.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, Dorrit Knudsen, siger om det sønderjyske projekt, der ud over Aabenraa Kommune omfatter Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev kommuner: 

”Den grønne omstilling åbner spændende jobmuligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I projektet forventer vi at kunne matche 400 borgere med virksomheders konkrete behov for grøn opgaveløsning. Når vi er færdige med indslusningen, forventer vi, at 200 borgere er kommet i fast arbejde og har opgaver relateret til den grønne omstilling.”

Claus Jensen, formand i CO-industri og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, siger:

”Med de ni nye projekter får vi flere unge, der efter grundskolen går videre til en erhvervsuddannelse. Flere ufaglærte i mindre virksomheder, der går i gang med en erhvervsuddannelse, og borgere, der flyttes fra kanten af arbejdsmarkedet til fast arbejde. Vi får også  flere diplomingeniører i bioteknologi og maskinteknologi. Det er alt sammen afgørende, når vi skal indfri klimamålene, og danske virksomheder skal levere de grønne løsninger til resten af verden.”

FAKTA Om bestyrelsens indsatser for kvalificeret arbejdskraft

I marts 2022 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse to ansøgningsrunder med op til i alt 250 mio. kr. Målet er at hjælpe virksomhederne på to områder: Dels de akutte rekrutteringsudfordringer og dels de langsigtede, strukturelle kompetenceudfordringer, som den grønne omstilling medfører.

  • Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder: 
    • I september besluttede bestyrelsen at støtte to store projekter med i alt op til 119,4 mio. kr. Projekterne skal hjælpe virksomhederne med kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere og med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra Danmark og udlandet. 
  • En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder:
    • På sit møde 15. november har bestyrelsen besluttet at støtte i alt ni projekter med op til 124,6 mio. kr. 4 projekter støttes med op til 39,2 mio. kr. til indsatser inden for formel uddannelse, og 5 projekter støttes med op til 85,4 mio. kr. til indsatser inden for social inklusion.
    • Læs beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Begge ansøgningsrunder er medfinansieret af Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder.

Rikke Angel

E-mail: [email protected]

Telefon: 3529 1789