Nyhed

225 mio. kr. skal styrke Danmarks nye erhvervseventyr med Power-to-X og brint

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med 225 mio. kr. Midlerne går til 14 projekter, der alle bidrager til udviklingen af Power-to-X- og brintområdet i Danmark.

  • 23. juni 2022
  • Grøn og cirkulær omstilling
Foto af solpaneler

Dansk erhvervsliv står på kanten af et erhvervseventyr med Power-to-X og brint. Nu hjælper Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 14 spændende projekter på vej med sammenlagt 225 mio. kr. Foto: Colourbox

Verden over investeres der store summer i udviklingen af Power-to-X (PtX)- og brintteknologien, der anses for en af fremtidens innovative, grønne nøgleteknologier. 

I Danmark har regeringen og otte af Folketingets partier i marts 2022 sat yderligere gang i udviklingen med en PtX-strategi. Og nu bidrager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med op til i alt 225 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til 14 konkrete projekter, der målrettet arbejder med at udvikle PtX- og brintområdet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Hvis Danmark skal vinde det grønne kapløb, så skal vores virksomheder også være på forkant med de grønne væksteventyr. Og en af de lysende stjerner er PtX og brint, som har store potentialer. Det bekræfter de mange projekter også, hvor danske virksomheder, store som små, allerede har taget den grønne førertrøje på. Jeg kan ikke vente med at følge med, når projekterne både skal gøre vores verden grønnere, rigere og skabe flere danske arbejdspladser.”  

Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er imponeret over niveauet i de 14 nye projekter:

”Projekterne har høj kvalitet, og det er perspektivrigt, at så mange virksomheder er gået sammen om at udvikle de nye, grønne teknologier. Deres interesse viser, at PtX- og brintområdet for alvor er blevet et indsatsområde for danske virksomheder.”

Hele værdikæden for PtX får et løft

Frem til 22. april 2022 har virksomheder kunnet søge om støtte til projekter. Det har mange virksomheder benyttet sig af – og flere af dem i partnerskaber og konsortier, der også omfatter videninstitutioner.

Hele værdikæden inden for PtX og brint er repræsenteret blandt de støttede projekter: Forprojekter (feasibility studies), forsknings- og innovationsaktiviteter, test- og demonstrationsanlæg, komponenter til anlæg (fx elektrolysefaciliteter), lagringsteknologi og nyttiggørelse af biprodukter fra anlæg.

Et af de projekter, der videreudvikler teknologi, er Topsoes elektrolyseprojekt Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions, som bestyrelsen støtter med op til 88,8 mio. kr. Midlerne går til at videreudvikle Topsoes elektrolyseteknologi, der har en meget højere effektivitet end konventionelle anlæg. 

Der er kolossale muligheder i PtX-teknologien, siger Roeland Baan, CEO i Topsoe: 

“Power-to-X teknologi kommer til at spille en helt central rolle i energi-transitionen, og lige nu ser vi stærkt momentum i udviklingen af grønne løsninger i hele Europa. Hos Topsoe er vi klar til at gå forrest og bane vejen inden for Power-to-X med vores SOEC teknologi, som er 30 pct. mere effektiv og kommer med en lavere omkostning – også derfor er vi enormt glade for tilliden og støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at fremme teknologien yderligere og sikre, at vi hurtigere kan gøre den skalerbar."

Også mindre virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, får støtte til PtX- og brintprojekter fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. SMV’en Advanced Surface Plating i Højbjerg får 5,8 mio. kr. til at videreudvikle sin effektive og skalerbare produktion af elektroder til alkalisk elektrolyse. Virksomheden driver projektet i samarbejde med Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet, og det giver mulighed for at opbygge et research- og udviklingscenter for elektrodeudvikling.

Lars Pleth Nielsen, CEO i Advanced Surface Plating, forklarer:

”Målet for os er at udvikle elektrode-teknologien, så fremtidens brintproduktion bliver mere effektiv og konkurrencedygtig. Det vil reducere prisen på grøn brint på længere sigt. Vi er godt på vej, og støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse betyder, at vi kommer hurtigere på markedet med den nye teknologi." 

Fakta om Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 21. juni 2022 besluttet at støtte 14 projekter med op til i alt 225 mio. kr. fra REACT-EU-programmet under Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier. 

Bestyrelsen har modtaget 19 ansøgninger, og 14 projekter får nu støtte. Støtten til projekterne ligger på mellem 0,9 og 88,8 mio. kr. Udgifter og aktiviteter i projekterne skal være afholdt senest med udgangen af august 2023.

Tildelingen er en direkte udmøntning af den nationale investerings-støtteordning for grønne, innovative teknologier, som indgår i regeringens Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien) fra marts 2022.

Læs mere om Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

Se listen over de 14 støttede projekter

Fakta om Power-to-X og brint

  • Power-to-X (PtX) er en teknologi til fx produktion af grønne brændstoffer.
  • Centralt for PtX- og brintområdet er produktionen af grøn brint, hvor strøm fra vedvarende energikilder (fx sol og vind) spalter vand, så resultatet bliver ren ilt og ren brint. Denne proces kaldes elektrolyse.
  • Elektrolyseprocessen kan tilføres CO2 og derigennem skabe klimaneutrale brændstoffer, eller der kan tilføres kvælstof, hvilket resulterer i grøn kunstgødning. Brinten kan også benyttes som direkte energikilde, fx i tung industri og tung transport, eller den kan benyttes som et energilager til de perioder, hvor de vedvarende energikilder ikke producerer tilstrækkelig strøm.

Kilde: Energistyrelsen

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om de støttede projekter og Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier, kan du kontakte:

Rikke T. Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]