Nyhed

51 mio. kr. skal fremme vækst i dansk turisme

COVID-19 har haft alvorlige konsekvenser for det danske turismeerhverv. Derfor åbner Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu for ansøgninger til en pulje på 51 mio. kr., der har til formål med puljen at tiltrække de internationale gæster og få dansk turisme tilbage på vækstsporet via et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt turismeerhverv.

  • 9. februar 2022
  • Turisme
Turister på kajaktur

15 spændende og perspektivrige turismeprojekter i hele landet får nu sammenlagt støtte på 58 mio. kr. fra Danmarks erhvervsfremmebestyrelse. Foto: iStock/ClarkandCompany

Flere år med kraftig vækst i dansk turisme fik en brat afslutning, da COVID-19 brød ud i starten af 2020. Før pandemien satte antallet af turistovernatninger i 2019 rekord for sjette år i træk. Selvom COVID-19 har betydet, at flere danskere har holdt ferie i Danmark, har det langt fra kunnet opveje det store tab af udenlandske turistovernatninger og tabt omsætning. Samlet set faldt antallet af turistovernatninger i Danmark med 20,5 pct. fra 2019 til 2020, dog med store regionale forskelle.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annoncerer nu en pulje på 51 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter, der skal understøtte en bæredygtig vækst i turismeerhvervet. Med puljen lægger bestyrelsen særlig vægt på projekter, der skal få de internationale gæster tilbage og skabe nye vækst i dansk turisme via fokus på bæredygtige aktiviteter.

Bæredygtige hensyn har ikke tidligere været en afgørende faktor, når turister har booket overnatninger eller søgt efter oplevelser på ferien, men i de seneste år har turisternes forbrugsvaner og præferencer ændrer sig i en mere bæredygtig retning både i Danmark og internationalt. Fx er der større efterspørgsel på turismeaktiviteter og -produkter i naturen. Samtidig viser undersøgelser fra VisitDenmark, at en voksende gruppe turister fra både Danmark og vores nabolande forventer, at bæredygtighed vil få betydning for deres næste valg af ferie.

Dorte Krak, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group, siger:

COVID-19 har skærpet den internationale konkurrence om turisterne, og særligt storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen er fortsat hårdt ramt. Det er afgørende at få de internationale gæster tilbage. Pandemien har også medført en større efterspørgsel på bæredygtige turismeoplevelser og -produkter, og med puljens fokus vil bestyrelsen bidrage til at få de internationale gæster tilbage.

Bæredygtige oplevelser er en investering i fremtiden

I Nordjylland er der gode erfaringer med bæredygtig turisme. Hos Destination Nord har projektet Instant Green Tourism eksempelvis sat gang i den grønne omstilling blandt 57 nordjyske turismevirksomheder og foreninger. I et skræddersyet udviklingsprogram har virksomhederne fået mulighed for at bringe deres bæredygtige idéer og muligheder i spil sammen med eksperter og kolleger og andre aktører indenfor både kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturisme.

Det er et samarbejde, som blandt andre virksomheden Råt & Godt har oplevet stor gavn af:

”At tænke i bæredygtighed og social ansvarlighed er en investering i fremtiden. Det er noget, som vi mærker stor interesse i og efterspørgsel efter. Gennem det tætte samarbejde med andre aktører i vores lokalsamfund har vi formået at skabe endnu bedre oplevelser for vores gæster på kryds og tværs. Vi har skabt oplevelser, hvor man bliver inspireret til at tænke ansvarligt, og det er blevet taget rigtig godt imod af vores gæster,” siger Christian Helveg, der er stifter og leder af virksomheden Råt & Godt.

Fakta om indsatsen og tidsplan

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 afsat ca. 51 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til lokale og tværgående turismeprojekter i 2022:

  • 40,9 mio. kr. kan alene søges af tværkommunale destinationsselskaber.
  • 10,2 mio. kr. kan søges af andre turismefremmeaktører til lokale og tværgående projekter, herunder til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2022 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger den 21. juni 2022, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fastsat seks strategiske fokusområder. Det er muligt at søge inden for alle fokusområder, men der er særligt fokus på projekter, som søger midler til i) international markedsføring (i kombination med udviklingsaktiviteter, fx kulturaktiviteter, under de øvrige fokusområder) og ii) grøn og bæredygtig turisme. I vurderingskriterierne er der forsat fokus på de hårdest ramte dele af dansk turisme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i 2020-2021 taget flere initiativer for at hjælpe det hårdt trængte turismehverv herhjemme. Blandt andet har bestyrelsen afsat midler til turismeerhvervet med Omstillingspuljen, REACT-EU-turismeiværksætterindsatsen, sommer- og erhvervspakken (markedsføring) og en tillægsbevilling til bæredygtige partnerskaber og det fælles projekt Kick-start Dansk Turisme fra 2020.

Samlet har bestyrelsen udmøntet i alt 173 mio. kr. til turismeindsatser i 2020 og 2021 samt 403 mio. kr. til Omstillingspuljen rettet mod hårdt ramte erhverv, herunder særligt turismeerhvervet.

Læs mere om den aktuelle pulje til lokale og tværgående turismeprojekter i 2022.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeinitiativerne og den aktuelle pulje:

Rikke Thøfner Angel

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1789