Nyhed

56 mio. kr. skal sætte skub i den bæredygtige turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter nu 13 turismeprojekter med knap 56 mio. kr. Projekterne skal bidrage til at gøre Danmark til en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer, så vi står stærkt i den skærpede konkurrence om internationale gæster.

  • 1. maj 2023
  • Turisme
Turist kigger ud over smukt landskab

Foto: iStock.com/ClarkandCompany

Efter nogle hårde år under COVID-19-pandemien er væksten og optimismen vendt tilbage i den danske turismebranche med et rekordår i 2022, og det skal udnyttes. 
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender derfor 55,8 mio. kr. til 13 turismeprojekter. De skal understøtte den bæredygtige omstilling, der er nødvendig, for at Danmark også i fremtiden er en relevant og konkurrencedygtig turismedestination til gavn for både turismebranchen og dansk økonomi.

De 13 projekter bidrager til, at turismevirksomheder rundt om i Danmark får hjælp til omstillingen. Dermed ligger indsatserne i forlængelse af den nye, nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, der er udarbejdet i regi af Det Nationale Turismeforum i 2022. Strategien sætter retningen for en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, hvor målet er at skabe værdi for både miljøet, turister og lokalsamfund. 

Johannes Lundsfryd Jensen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og borgmester i Middelfart Kommune, udtaler:

”I Danmark er vi på mange måder allerede anerkendt som et grønt og bæredygtigt land. Derfor er det vigtigt, at vores oplevelsestilbud indfrier de grønne forventninger, som vores gæster kommer med. Fremtidens bæredygtige turisme afhænger dog af, at vi sætter ind på flere forskellige områder. Det er derfor, vi bakker op om projekter, der har fokus på den miljømæssige såvel som den økonomiske og socialt bæredygtige styrkelse af turismeproduktet.”

Mærkning af miljørigtige feriehuse

Et af de støttede projekterer er ”Grønne feriehuse”. Projektet modtager lidt over 1,5 mio. kr. til at udvikle en mærkningsordning, der skal gøre det lettere for turister at udvælge et bæredygtigt feriehus, når de booker et ophold. Bag projektet står Feriehusudlejernes Brancheforening, hvor vicedirektør Poul Fejer Christiansen siger:

”Vi ser et stigende antal gæster – ikke mindst de tyske gæster, som lægger vægt på grønne og bæredygtige løsninger, når de holder ferie. Men gæster, der i dag lejer et dansk feriehus, mangler viden om, hvor grønt og bæredygtigt feriehuset er. Derfor vil vi på tværs af alle udlejningsbureauer indføre mærket ”Grønne feriehuse”, som vil gøre det let at identificere feriehuse, der har et optimeret energi- og vandforbrug.”

Stort forretningspotentiale i dataanvendelse og strategisk samarbejde

Der er også et stort forretningsmæssigt potentiale i at højne den databaserede innovation og forretningsudvikling. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter derfor projektet ”Turismens Data Hub” med ca. 4,5 mio. kr. Projektet er et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og Danmarks 19 destinationsselskaber om at forankre en fælles national dataplatform, der skal understøtte det danske turismeerhverv.  

Niels Jørgen Jensen, administrerende direktør i Fårup Sommerland og formand for VisitDenmark, understreger vigtigheden i at arbejde mere målrettet med data:

”Der er et stort potentiale i at arbejde strategisk med data i dansk turisme. Ved at udnytte data om turisters bevægelses- og forbrugsmønstre kan danske turismevirksomheder og destinationer få værdifuld viden om, hvor de kan sætte ind for at styrke deres forretning eller produkt.” 

Et andet greb til at sikre en langsigtet, bæredygtig turisme er øget strategisk samarbejde og planlægning på tværs af ferieområder. Fx vil projektet ”Udviklingsplan Jyllands Østkyst” afdække og anvise bæredygtige initiativer og investeringscases på tværs af 14 kommuner. 

Andre støttede projekter omfatter fokus på helårsturisme (Destination Bornholm) samt øget bæredygtighedscertificering i turismeerhvervet (bl.a. Destination Sønderjylland).

Fakta om indsatsen

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde 18. april 2023 besluttet at give i alt 55,8 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter.1  
  • Bestyrelsen har modtaget i alt 22 ansøgninger til puljen og valgt at give tilskud til 13 projekter, som hver får tilsagn om mellem 0,5 og 11,9 mio. kr. 

Se hvilke projekter der gives tilskud til her

 

1. Beslutningen om tilskud er taget med forbehold for vedtagelsen af finansloven for 2023

Kristine Halken

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om turismeinitiativerne og den aktuelle pulje til lokale og tværgående turismeprojekter i 2023, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

Kirstine Halken 
E-mail: [email protected]
Telefon: 3529 1756