Nyhed

72 mio. kr. skal styrke implementering og skalering af velfærdsteknologi

Øget udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologi kan hjælpe med at løfte de udfordringer som velfærdssektoren møder i dag. Men det går for langsomt med at bruge de løsninger, der allerede findes på markedet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter derfor 72 mio. kr. til implementering og skalering af velfærdsteknologi. Satsningen skal bidrage til at danske virksomheder bliver bedre positioneret til at høste potentialet i det voksende globale marked for velfærdsteknologiske løsninger.  

  • 25. maj 2023
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Innovation og styrkepositioner
Billede af læger der bruger velfærdstenologi

Foto: iStock.com/Krisada tepkulmanont

Velfærdsområdet er påvirket af demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere, udfordringer med personalerekruttering og af den hastige teknologiske udvikling. Velfærdsteknologiske løsninger har potentiale til at spille en væsentlig rolle i håndteringen af de udfordringer, som velfærdsområdet står overfor, og som rummer store markedsmuligheder for de virksomheder, der formår at skalere deres løsninger. Derfor har både erhvervsfremmebestyrelsen og regeringen fokus på at understøtte velfærdsteknologiske virksomheder.

På trods af det store potentiale i velfærdsteknologi er anvendelsen ikke udbredt i den offentlige sektor. Det kan bl.a. være på grund af udfordringer med implementering, et begrænset kendskab til nye teknologier samt manglende forståelse for, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget værdiskabelse. Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler: 

”Både i Danmark og i mange andre vestlige lande står sundheds- og velfærdssystemer overfor demografiske og samfundsmæssige udfordringer. Dansk velfærdsteknologi kan være en del af løsningen på disse udfordringer samtidig med, at det kan være med til at skabe gode danske arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de bedste rammer for, at vi kan udløse branchens store potentiale med løsninger, der kan skaleres på både nationalt og internationalt plan. Og med de her midler får danske virksomheder mulighed for at styrke indsatsen med innovative teknologiske løsninger, der bl.a. kan løfte velfærden i Danmark ved at mindske arbejdsbyrden for vores dygtige sundhedspersonale”

Midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at accelerere anvendelsen af velfærdsteknologi i Danmark samt skalere danske velfærdsteknologiske løsninger internationalt. Indsatsen fokuserer på at få allerede udviklede velfærdsteknologiske løsninger implementeret, så teknologiernes arbejdskraftbesparende potentiale i højere grad kommer velfærdssektoren og borgerne til gode.

Det historisk store pres på velfærdsområdet har også gjort indtryk på Nanna Højlund, som er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Ved et styrket fokus på implementering af velfærdsteknologi kan vi frigive tid hos det borgernære personale i velfærdssektoren, og borgerne vil opleve ydelser af øget kvalitet. Samtidig vil vi kunne tilbyde medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, hvor knappe ressourcer kan udnyttes mere optimalt, og hvor de private leverandører bliver bedre i stand til at udnytte det enorme forretningspotentiale, der ligger i at skalere velfærdsteknologiske løsninger på større markeder,” forklarer hun. 

Fakta om annonceringen Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat samlet op til 72 mio. kr., heraf 34 mio. kr. fra Regionalfonden, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler til velfærdsteknologi.

Ansøgere kan fx være konsortier af en eller flere virksomheder, der sammen med flere offentlige eller private aftagere af velfærdsteknologiske løsninger implementerer og skalerer markedsintroducerende velfærdsteknologiske løsninger på tværs af flere aftagere og/eller til udenlandske kunder. Det kan også være konsortier af offentlige eller private aftagere eller kommunale indkøbsfællesskaber, der går sammen om at indkøbe, implementere og skalere en velfærdsteknologi.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 22. august 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at behandle ansøgninger på sit møde den 9. november 2023.
Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holder webinar om indsatsen torsdag den 1. juni kl. 13-15

Tilmeld dig webinaret

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) afholder en online workshop om innovative offentlige indkøb den 2. juni kl. 9-10:30. Erhvervsstyrelsen og CO-PI har etableret et samarbejde om, at CO-PI tilbyder frivillig sparring og processtøtte om, hvordan innovative offentlige indkøb kan anvendes om ramme til at etablere samarbejde med private virksomheder. Læs mere om samarbejdet i annonceringsmaterialet og tilmeld dig workshoppen.

Tilmeld dig CO-PIs workshop

Læs mere om ansøgningsrunden og se annonceringsmaterialet

Billede af Stine

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen.

Stine Vad Bovtrup
Email: [email protected] 
Telefon: 35 29 17 77

Andreas Munk Sørensen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen.

Andreas D. M. Sørensen
Email: [email protected] 
Telefon: 35 29 13 94

Camilla Mygind

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Socialfonden Plus.

Camilla Trothe Mygind
Email: [email protected] 
Telefon: 35 29 17 91