Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.08.2019
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.658.983
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.596.454
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.335.068
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

Formål og målgruppe

DTU Link og Spring Nordic ønsker med projektet at bidrage til at skabe flere vækstiværksættere i Region Sjælland ved at tilbyde målrettede accelerationforløb til potentielle vækstiværksættere, der arbejder inden for temaerne bæredygtig industri og digitalisering.

Projektet henvender sig til iværksættere i regionen, hvor begge aktører har gode erfaringer med målgruppen: unge, motiverede og kompetente iværksættere, hvoraf nogle har etableret CVR-nr.

Parterne bag tilbuddet

DTU Link og Spring Nordic har lang erfaring med at rådgive og vejlede specialiserede og videnstunge iværksættere med udvikling af skalerbare forretningsmodeller.

DTU er specielt god til at matche iværksætterne med teknologiske og faglige kompetencer inden for universitetets brede forskningskatalog. Inkubatoren DTU Link på Campus Risø har på 1 år etableret mere end 30 teknologiske innovationssamarbejder med sjællandske virksomheder.

Spring Nordic har god erfaring med accelerationsforløb for specialiserede start-ups. Spring Nordic har herudover væsentlig erfaring i at klæde iværksætterne på til at kunne opnå funding fra såvel private aktører som offentlige fonde.

Indhold i accelerationsforløbet

Projektet indebærer etableringen af et komprimeret accelerationsforløb på 6 måneder, som gennemføres 3 gange. Hvert forløb gennemføres for 10 deltagere, der på forhånd er screenet på baggrund af 7 kriterier, som fx inkluderer ambitioner, skalerbarhed/vækstpotentiale og kompetencer. Accelerationsprogrammet indeholder både en individuel del og en fælles del og sammensættes for hver virksomhed i samarbejde med en fast vejleder. Hovedaktiviteter i forløbet er:

 • fælles træningscamps
 • individuelle rådgivningsforløb
 • frikøb af eksterne rådgivere
 • adgang til prototypeværksted med mere
 • mentorprogram med erfarne erhvervsfolk
 • exit pitch for investorer og rådgivere
 • særligt intensive rådgivningsforløb

Deltagere

Rekruttering og udvælgelse til programmet vil blandt andet ske via DTU’s og Spring Nordics egne netværk, samt via de regionale erhvervsfremmeaktører. Projektet forventer at screene 42 iværksættere, og målsætningen er at rekruttere 30 deltagere (21 virksomheder). Det er forventningen, at cirka halvdelen af deltagerne kan screenes fra virksomheder, som er kendt af aktørerne i forvejen, mens resten skal rekrutteres via netværk, erhvervsfremmeaktører og virksomhedsguiden.dk.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF