4: Afslutning - med strukturfondsmidler

Inden projektet slutter, kommer revisor på kontrolbesøg. Læs om kontrolbesøget – og om den afsluttende rapportering til Erhvervsstyrelsen, når projektet er slut. 

Deloittes priser

Jeres projekt skal aflevere slutregnskab, når projektperioden er slut. I jeres tilsagn om EU-tilskud står, hvor længe I har til at aflevere det afsluttende regnskab.
Slutregnskabet skal indeholde en opgørelse over alle godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter.

Kravene til slutregnskabet er de samme som til de halvårlige afrapporteringer, men I skal også indsende en slutrapport. Her skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

Erhvervsstyrelsen sender en kopi af slutregnskabet til revisor. Herefter vil revisor kontakte jer for at få eventuelt manglende bilag eller for at få uddybende oplysninger. Bagefter afgiver revisor sin endelige revisionserklæring med kopi til Erhvervsstyrelsen.

Når styrelsen har gennemgået jeres afrapportering og har fået svar på eventuelle forespørgsler, foretages slutudbetaling.

Info Gem dokumentation og bilag fra projektet

Det er vigtigt, at I gemmer projektets bilag og dokumentation for de udgifter, der er afholdt i projektet - også efter projektperioden. Der er nemlig flere kontrolinstanser i EU-systemet:

  • Erhvervsstyrelsens EU-controllere
  • Rigsrevisionen
  • Den Europæiske Revisionsret
  • EU-Kommissionen

Projekter udvælges til kontrol gennem stikprøver, og derfor kan det samme projekt få kontrolbesøg flere gange. Konsekvensen af en kontrol efter projektperioden kan være, at udgifter - som i første omgang har udløst en udbetaling fra Erhvervsstyrelsen - underkendes og derfor skal tilbagebetales. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres bilag fra projektet.

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at afslutte et strukturfondsprojekt.

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk