4: Afslutning - med strukturfondsmidler

Inden projektet slutter, kommer revisor på kontrolbesøg. Læs om kontrolbesøget – og om den afsluttende rapportering til Erhvervsstyrelsen, når projektet er slut. 

Jeres projekt skal aflevere slutrapportering inkl. slutregnskab, når projektperioden er slut. I jeres tilsagn om EU-tilskud står, hvor længe I har til at aflevere den afsluttende rapportering.

Slutrapporteringen skal indeholde en opgørelse over alle projektrelaterede udgifter og indtægter. Når slutrapporteringen er indsendt til revision, er det ikke længere muligt at tilføje udgifter. Vær derfor opmærksom på at få alle udgifter med. 

Kravene til slutrapporteringen er de samme som til de halvårlige afrapporteringer, men I skal også indsende en slutrapport.

Her skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet

Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.
Erhvervsstyrelsen sender en kopi af slutrapporteringen til revisor. Herefter vil revisor kontakte jer for at få eventuelt manglende bilag eller for at få uddybende oplysninger. Bagefter afgiver revisor sin endelige revisionserklæring med kopi til Erhvervsstyrelsen.

Når styrelsen har gennemgået jeres afrapportering og har fået svar på eventuelle forespørgsler, foretages slutudbetaling.

Info Gem dokumentation og bilag fra projektet

Det er vigtigt, at I gemmer projektets bilag og dokumentation for de udgifter, der er afholdt i projektet - også efter projektperioden. Der er nemlig flere kontrolinstanser i EU-systemet:

  • Erhvervsstyrelsens EU-controllere
  • Rigsrevisionen
  • Den Europæiske Revisionsret
  • EU-Kommissionen

Projekter udvælges til kontrol gennem stikprøver, og derfor kan det samme projekt få kontrolbesøg flere gange. Konsekvensen af en kontrol efter projektperioden kan være, at udgifter - som i første omgang har udløst en udbetaling fra Erhvervsstyrelsen - underkendes og derfor skal tilbagebetales. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres bilag fra projektet.

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at afslutte et strukturfondsprojekt.

Telefon: 3529 1700
Email: [email protected]