Rapporter og analyser

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2021): Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030

Temapublikationen kortlægger arbejdsstyrkens forandringer over de kommende år, hvor særligt faglært arbejdskraft kommer til at mangle. Publikationen sætter fokus på ubalancerne på arbejdsmarkedet, der er dyre for samfundet.

  • 15. april 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Publikationens vigtigste pointer er:

  • I 2030 vil der mangle 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked. Samtidig vil der mangle 24.000 personer med en kort videregående uddannelse og 13.000 personer med en mellemlang videregående uddannelse. 
  • I 2030 vil der også være et overskud på 59.000 ufaglærte, 51.000 studenter uden yderligere uddannelse og 25.000 med en lang videregående uddannelse. 
  • Ubalancerne på arbejdsmarkedet bør løses gennem et uddannelsesløft, så arbejdsstyrken matcher fremtidens krav. Den potentielle velstandsgevinst ved et sådant uddannelsesløft er på op mod 105 mia. kr. i 2030 gennem øget produktivitet og højere beskæftigelse.

Læs temapublikationen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (pdf)