Rapporter og analyser

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2023): Det går den forkerte vej med efteruddannelsen i Danmark

Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at der bliver færre ufaglærte jobs, mens der bliver større behov for uddannet og specialiseret arbejdskraft. Opkvalificering og videreuddannelse er afgørende for jobsikkerheden og væksten i Danmark, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af lønmodtagere mellem 30 og 50 år, der deltager i offentlig voksen- og efteruddannelse er faldende.
 

  • 18. januar 2023
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Siden 2010 er deltagelsen i offentlig videre- og efteruddannelse faldet blandt ufaglærte og faglærte lønmodtagere i alderen 30-50 år. Det er især brugen af erhvervsrettede kurser, der er faldet, og den faldende deltagelse ses på tværs af alle brancher.

Deltagelsen er også faldet på uformelle kurser, der også kan være i det private. Det sker på trods af et stigende behov for at opkvalificere og efteruddanne lønmodtagere i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet.

Læs analysen (pdf)