Bestyrelsens opgaver

Læs om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver - og find bestyrelsens forretningsorden.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af forperson Christian Motzfeldt. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer. 

Se bestyrelsesmedlemmer

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal:

  • Formulere en strategi, der danner grundlag for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats med bidrag fra erhvervshusene, Det Nationale Turismeforum og andre relevante interessenter.
  • Udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter.
  • Indstille til erhvervsministeren om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler.
  • Tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter.
  • Igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter.
  • Indstille erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeler statslige forsknings- og udviklingsmidler til aktiviteter i klynger og innovationsnetværk.
  • Evaluere sammenhæng mellem lokale erhvervsfremmeindsatser og den decentrale erhvervsfremmestrategi samt inddragelsen af private aktører i den offentligt finansierede erhvervsfremme.
  • Rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik.
  • Udtale sig som høringspart om regionernes udviklingsstrategier.

paragraf-ikon-erhvervsfremmebestyrelsen Bestyrelsens lovgrundlag

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver og beføjelser fremgår af lov om erhvervsfremme. Loven blev vedtaget i Folketinget 13. december 2018.