Biosolutions Zealand

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.11.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  77.577.484
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  53.943.129
 • Geografi

  Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Formålet med socialfonds- og regionalfondsprojekterne Biosoluttions Zealand er at lægge de første byggesten til et internationalt erhvervsfyrtårn inden for biosolutions med epicenter i Region Sjælland - Biosolutions Zealand.

På den baggrund er der dannet et konsortium, som består af et såvel lokale nøgleaktører, industrielt førende globale virksomheder, innovative SMV'er, en nationale klynge på området og det regionale erhvervshus samt alle de relevante videnmiljøer på området.

En forudsætning for, at biosolutions kan udvikle sig til et erhvervsfyrtårn, er, at iværksættere og virksomheder har adgang til fysiske faciliteter, hvor biosolutions-produkter og teknologier kan opskaleres, og hvor virksomhederne kan demonstrere en business case. Derfor er en stor del af projektaktiviteterne rettet mod at igangsætte opbygning af fem demonstrations- og opskaleringsanlæg og to testanlæg inden for bioraffinering og biofermentering.

Sideløbende igangsættes aktiviteter, der skal bidrage til at opbygge stærkere og mere sammenhængende innovations- og iværksætterøkosystemer og sikre biosolutions-virksomhederne højtkvalificeret arbejdskraft både på kort og langt sigt.

Opbygningen af innovationsøkosystemet med afsæt i Region Sjælland sker gennem igangsættelse af en portefølje af innovationssamarbejder, der genererer behovsdrevet forskning og gavner forskningsbaserede innovationsparate SMV'er.

Hvert innovationssamarbejde adresserer en konkret, faglig udfordring og konstrueres så det rummer en videninstitution i udviklingspartnerskab med mindst en SMV og en eller flere større virksomheder. Iværksætterindsatsen har til formål at stimulere iværksætteri og spin-outs indenfor biosolutions i kommunerne i Region Sjælland.

Udbuddet af højtkvalificeret arbejdskraft sikres gennem en række uddannelsesaktiviteter, herunder udvikling af en international biosolutions kandidatuddannelse og efteruddannelsesmuligheder for mellemledere, operatører, laboranter og bioanalytikere, der arbejder i biosolutions-industrien. Derudover igangsættes aktiviteter, som har til formål at tiltrække og fastholde studerende til uddannelserne i Region Sjælland og tiltrække kandidat- og ph.d.-studerende til virksomheder og demonstrations- og opskaleringsfaciliteterne i Region Sjælland.