Rapporter og analyser

Børne- og Undervisningsministeriet (2022): Afrapportering fra tværministeriel arbejdsgruppe om grøn omstilling og opkvalificering

En ny rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe viser, at efter- og videreuddannelsessystemet er godt rustet til den grønne omstilling.

  • 30. september 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Rapporten viser: 

  • At Danmark har et omstillingsparat erhvervs- og efter- og videreuddannelsessystem, hvor det er muligt at opfange nye behov for kompetencer, og hvor der sker løbende tilpasninger og udvikling af uddannelserne.
  • At efter- og videreuddannelsessystemet er efterspørgselsstyret. Det betyder bl.a., at arbejdsgivere og arbejdstagere er med til at udvikle de uddannelser, der er brug for til det nuværende og fremtidige jobmarked. Det er et godt udgangspunkt – også for den grønne omstilling.
  • At den høje grad af partsstyring, partsinvolvering eller anden interessentinddragelse understøtter en tæt kobling mellem uddannelse og arbejdsliv. 
  • At der kan være en systemisk forsinkelse mellem erkendte behov for nye kompetencer og færdiguddannede.
  • At det er svært at opgøre grønne jobs og grønne kompetencer i samfundet, bl.a. fordi der ikke er nogen almengyldig definition af grønne kompetencer. Det er derfor ikke muligt at sige noget præcist om fremtidens behov for arbejdskraft til den grønne omstilling.”

Læs rapport om grøn omstilling og opkvalificering (pdf)