Cirkulære værdikæder for SMV’er

Frem til 15. august 2023 kl. 12.00 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til i alt 195 mio. kr. til cirkulære værdikæder for SMV’er.

LUKKET

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Grøn omstilling i SMV'er

 • Finansiering

  125 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 70 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsperiode

  22. maj 2023 til 15. august 2023 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund

Danmark står midt i en geopolitisk krise, en klimakrise og en forsyningskrise, hvor tidligere handelsmønstre og den globale frie konkurrence er under pres. Der er behov for, at små og mellemstore virksomheder får styrket deres resiliens, konkurrenceevne og vækst, og her er nye grønne løsninger og cirkulær økonomi nødvendige virkemidler.

COVID-19-krisen og krigen i Ukraine har skabt stort fokus på cirkulær økonomi som redskab til at kunne afkoble virksomheder fra sårbare værdikæder og dermed bedre sikre deres forsyninger med kritiske råvarer. Samtidig rammes virksomhederne i de kommende år af omfattende EU-regulering relateret til bæredygtighedsrapportering, produkters bæredygtighed og virksomhedernes arbejde opad og nedad i værdikæderne. 

Ingen virksomhed kan blive cirkulær alene, da den er afhængig af ressourceinput fra leverandører og aftag af dens produkter fra kunder. Samarbejder i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi, og omstillingen til cirkulær økonomi i værdikæder er et stærkt virkemiddel til at afhjælpe presset på virksomhederne.

På denne baggrund indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger inden for temaet ”Grøn omstilling i SMV’er” til at styrke virksomhederne og deres arbejde med cirkulær økonomi i værdikæden.

Annoncering: Cirkulære værdikæder for SMV’er

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Det overordnede formål med indsatsen er at fremme overgangen til en cirkulær og ressource­effektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder. Omstilling til en mere cirkulær og ressourceeffektiv økonomi er afgørende for at nå klimamålene og bidrage til at nedsætte forbruget af ressourcer. Indsatsen skal bidrage til at reducere virksomhedernes ressourceforbrug og affaldsmængde.

Indsatsen er målrettet mere modne og omstillingsparate SMV’er inkl. Iværksættere og deres værdikæder, som med hjælp fra private rådgivere, klynger, vidensinstitutioner, GTS’er og lignende kan arbejde med cirkulær økonomi i værdikæden med særlig fokus på implementering af cirkulære tiltag.

Projekter kan fx søge støtte til:

 • Implementering og skalering
 • Test og demonstration af cirkulære løsninger
 • Udvikling af forretningsmodeller og viden om cirkulær økonomi

Målgruppe

Mulige ansøgere kan omfatte klynger, private specialiserede parter og andre aktører, som kan facilitere værdikædesamarbejder med små og mellemstore virksomheder, samt andre offentlige og private parter, som kan bidrage til, at virksomhederne omstilles til en mere cirkulær økonomi. 

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 195 mio. kr., heraf 125 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 70 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 75 pct. for Region Sjælland og 65 pct. for øvrige regioner. Støtten vil i videst muligt omfang blive tildelt som EU-midler.

På grund af krav om, at 31,5 pct. af strukturfondsmidlerne under den enkelte prioritet skal anvendes i Region Sjælland, reserveres mindst 31,5 pct. af midlerne i annonceringen til aktiviteter i Region Sjælland.

Ansøgere kan søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men man kan ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Cirkulær økonomi, virksomhedernes behov, effektkæde og gennemførlighed
B: Partnerskab og samarbejde
C: Lokal og regional forankring samt forenkling af erhvervsfremmesystemet

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet.

Ansøgninger om midler fra Regionalfonden skulle ligge inden for rammerne af programmets prioritet 2 Grøn omstilling i SMV’er.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen var 15. august 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde 9. november 2023.

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kunne - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af projektidéen.

Ansøgere kunne rekvirere skabelon til beskrivelse af deres projektidé ved kontakt til Nina Alkærsig Jensen [email protected] eller Ida Elisabeth Otte Bøtker [email protected]

Idébeskrivelsen skulle sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse var 14. juni 2023. Sekretariatet ville herefter vejlede om det videre forløb.

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar onsdag den 31. maj 2023 kl. 13.00-15.00.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Vejledninger til kontoplaner

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)
Billede af Ida

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Cirkulære værdikæder for SMV’er

Ida Elisabeth Otte Bøtker

Email: [email protected]

Telefon: 35 29 12 81

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Cirkulære værdikæder for SMV’er

Nina Alkærsig Jensen

Email: [email protected]

Telefon: 35 29 19 56